E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science DEVAMLI-KOMBİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ İLE ENDOMETRİUM KALINLIĞI VE PATOLOJİSİNDE OLUŞAN DEĞİŞİMLER (KIRILMA KANAMALARIYLA OLAN İLGİSİ) [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(1): 679-682

DEVAMLI-KOMBİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ İLE ENDOMETRİUM KALINLIĞI VE PATOLOJİSİNDE OLUŞAN DEĞİŞİMLER (KIRILMA KANAMALARIYLA OLAN İLGİSİ)

Şebnem İnal1, Fatih Durmuşoğlu1
Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Hormon replasman tedavisi (HRT) sırasında endometrium hedef organdır. Endometrial patolojilerin tanı ve taramasında ultrasonografi, günümüzde en önemli tanı aracıdır. Devamlı-kombine HRT sırasında oluşan kanamalar, tedaviye olan devamı azaltmaktadır. Bu sebeple endometrium izlenmelidir. Bu çalışmada, HRT alınırken endometriumda olan değişimler, USG ve biopsilerle izlenerek, olan kanamalar hakkında fikir verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ, ENDOMETRİAL KALINLIK ÖLÇÜMÜ, ENDOMETRİAL PATOLOJİ

BLEEDING WITH THE HORMONE REPLACEMENT THERAPY: CHANGES IN THE ENDOMETRAIL PATHOLOGY

Şebnem İnal1, Fatih Durmuşoğlu1
Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

During HRT, endometrium is the target organ. USG is the most important diagnostic tool for diagnosis and screening endometrial patologies today. Since bleeding with HRT is the leading problem for compliance, during treatment endometrium must be observed. In this study, changes in the endometrium while taking HRT are evaluated with TV USG and endometrial biopsies; to give an idea about breakthrough bleeding with this therapy.

Keywords: HORMONE REPLACEMENT THERAPY, MEASUREMENT OF ENDOMETRIAL LINING, ENDOMETRIAL

Şebnem İnal, Fatih Durmuşoğlu. BLEEDING WITH THE HORMONE REPLACEMENT THERAPY: CHANGES IN THE ENDOMETRAIL PATHOLOGY. South Clin Ist Euras. 1998; 9(1): 679-682
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale