E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
DEVAMLI - KOMBİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN KANAMANIN; MENOPOZ SÜRESİ, YAŞ, OBEZİTE VE HORMONAL SEVİYELERLE OLAN İLGİSİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(1): 675-678

DEVAMLI - KOMBİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN KANAMANIN; MENOPOZ SÜRESİ, YAŞ, OBEZİTE VE HORMONAL SEVİYELERLE OLAN İLGİSİ

Şebnem İnal1, Fatih Durmuşoğlu1
Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Hormon replasman tedavisi (HRT) sırasında izlenen kanamalar, tedaviye olan kompliansı azaltan en önemli problemdir. Bu çalışmada, HRT ile oluşan kanama insidansı, kanamanın hastanın yaşı, menapoz süresi, obezite ve Estrojen seviyesi ile olan ilgisi sorgulanmıştır. Ayrıca, HRT ile hormonal seviyelerdeki değişimler (FSH, LH. Estradiol, Testosteron) gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ, KIRILMA KANAMASI

BREAKTHROUGH BLEEDING DURING CONTINUOUS - COMBINED HORMONE REPLACEMENT THERAPY (HRT)

Şebnem İnal1, Fatih Durmuşoğlu1
Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Breakthrough bleeding during continuous - combined hormone replacement therapy (HRT) is the most common reason that decreases the compliance to HRT. In this study, incidence of bleeding with HRT; relation with the age of patients, duration of menopausal state, obesity and estrogen level are evaluated. Hormonal changes (FSII, LH, Estradiol, Testosteron) while taking HRT are also demonstrated.

Keywords: HORMONE REPLACEMENT THERAPY, BREAKTHROUGH BLEEDING

Şebnem İnal, Fatih Durmuşoğlu. BREAKTHROUGH BLEEDING DURING CONTINUOUS - COMBINED HORMONE REPLACEMENT THERAPY (HRT). South Clin Ist Euras. 1998; 9(1): 675-678
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale