E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir İki Taraflı Dev Bül Olgusu: Uzamış Hava Kaçağında Otolog Kan Uygulaması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(2): 177-180 | DOI: 10.14744/scie.2019.26213

Bir İki Taraflı Dev Bül Olgusu: Uzamış Hava Kaçağında Otolog Kan Uygulaması

Tevrat Özalp
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Amasya, Türkiye

Bir hemitoraksın en az üçte birini kaplayan dev amfizematöz bül (DAB) varlığında cerrahi bir tedavi seçimidir. Bu yazıda, ilerleyen nefes darlığı, balgam, günlük aktivitelerini yerine getirememe şikayetleriyle müracaat eden, radyolojik incelemeler sonrası iki taraflı DAB tanısı alan, 53 yaşında erkek bir olgu sunuldu, ameliyat sonrası yaşanan sorunlar tartışıldı. Sağ taraftaki DAB ameliyat edildi. Ameliyat sonrası dönemde hava kaçağı (HK) oldu ve akciğerin genişlemesi yetersizdi. Solunum sıkıntısı ve pürülan sekresyon oluştuğu anda otolog kan uygulamasıyla bu önemli sorun çözüldü. DAB varlığında, ameliyat öncesi dönemdeki kalan akciğer hakkındaki cerrahi sonucu tahmin etmek zordur. Ameliyat sonrası dönemde çok ciddi sorunlarla karşılaşılabilinir. Ameliyat sonrası dönemde HK’nın uzaması ve akciğerin genişleyememesi çok ciddi bir sorundur. Otolog kan uygulaması; bu sorunların çözülmesinde güvenli, kolay ve etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, iki taraflı dev bül, otolog kan; uzamış hava kaçağı.

A Case of a Bilateral Giant Bullous Emphysema: Autologous Blood Application for Air Leak

Tevrat Özalp
Department of General Surgery, Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital, Amasya, Turkey

Surgery is a treatment choice in the presence of a giant emphysematous bulla (GBE) that covers at least one third of a hemithorax. In this article, a 53-year-old male patient who presented with complaints of progressive shortness of breath, sputum, and inability to perform his daily activities, diagnosed as bilateral GBE after radiological examinations, and post-operative problems were discussed. The right side GBE was operated on. In the postoperative period, there was an air leakage (AL), and the expansion of the lung was insufficient. As soon as respiratory distress and purulent secretion occurred, this important problem was resolved with autologous blood administration. In the presence of GBE, it is difficult to predict the surgical outcome about the lung tissue in the preoperative period. Very serious problems can be encountered in the postoperative period. In the postoperative period, the prolongation of HK and the inability of the lung to expand are very serious problems. Autologous blood application is safe, easy and effective in solving these problems.

Keywords: Autologous blood, bilateral giant bullous, prolonged air leak; surgery.

Tevrat Özalp. A Case of a Bilateral Giant Bullous Emphysema: Autologous Blood Application for Air Leak. South Clin Ist Euras. 2020; 31(2): 177-180

Sorumlu Yazar: Tevrat Özalp, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale