E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemoptizinin Nadir Nedenlerinden Kaynaklanan Pulmoner Müsinöz Kistik Neoplazm [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 214-216 | DOI: 10.14744/scie.2021.13284

Hemoptizinin Nadir Nedenlerinden Kaynaklanan Pulmoner Müsinöz Kistik Neoplazm

Serkan Bayram1, Onur Derdiyok2, Ayşe Ersev1, Serdar Evman1, Volkan Baysungur1
1SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Klinigi, İstanbul, Turkey
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemi̇l Taşcıoğlu Şehi̇r Hastanesi̇ Göğüs Cerrahisi Kliniği

Akciğerin kistik müsinöz tümörleri histolojik olarak çoğu akciğer adenokarsinomundan farklı olarak tanımlanmıştır ve yakın zamanda tanımlanmış bir malign potansiyel spektrumuna sahiptir. Literatür çok nadir olduğu için genellikle olgu sunumu gibi çalışmalar vardır. Bu çalışmada, nadir görülen bir primer müsinöz kistik tümör olgusu literatüre bir katkı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, hemoptizi; müsinöz kistik neoplazm.

Pulmonary Mucinous Cystic Neoplasm From Rare Causes of Hemoptysis

Serkan Bayram1, Onur Derdiyok2, Ayşe Ersev1, Serdar Evman1, Volkan Baysungur1
1Department of Thoracic Surgery, University of Heath Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Surgery, İstanbul Provincial Health Directorate Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, İstanbul, Turkey

Cystic mucinous tumors of the lung have been described as histologically different from most lung adenocarcinomas and have a recently identified malignant potential spectrum. Since the literature is very rare, there are often studies such as case reports. In this study, a rare case of primary mucinous cystic tumor of the lung was presented as a contribution to the literature.

Keywords: Hemoptysis, lung; mucinous cystic neoplasm.

Serkan Bayram, Onur Derdiyok, Ayşe Ersev, Serdar Evman, Volkan Baysungur. Pulmonary Mucinous Cystic Neoplasm From Rare Causes of Hemoptysis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 214-216

Sorumlu Yazar: Onur Derdiyok, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale