E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science 116 BÖBREK İĞNE BİOPSİSİ MATERYALİNDE HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOFLOURESAN DEĞERLENDİRME [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 375-377

116 BÖBREK İĞNE BİOPSİSİ MATERYALİNDE HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOFLOURESAN DEĞERLENDİRME

Nimet Karadayı1, Dilek Yavuzer1, Ümit İnce1, Funda Türkmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı

Değişik merkezlerden gelen, farklı klinik bulguları olan 116 olgunun böbrek iğne biopsisi Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Laboratuarında histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Bu olguların 33 tanesinde immunflouresan inceleme de yapılmıştır. Tüm olguların histopatolojik değerlendirmesinde 14 olgu (%12) tanı için yetersiz, geri kalan vakalar içinde dört olgu (%3.9) normal sınırlar içinde bulunmuştur. Diğer 98 olgu glomerulonefrit tiplerine, glomerülonefritin histolojik fazlarına, immunflouresan ve klinik bulgularına göre incelenmiştir.


HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOFLOURESCANCE EVALUATION OF 116 NEEDLE BIOPSY MATERIALS REMOVED FROM KIDNEY

Nimet Karadayı1, Dilek Yavuzer1, Ümit İnce1, Funda Türkmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı

116 renal needle biopsies from patients from different centers and with various clinical findings were evaluated at the Department of Pathology in Haydarpaşa Numune Hospital. Immunoflourescence study was performed in 33 of these cases. In histopathological evaluation 14 cases (12%) were in adequate and four (3.9%) within normal limits. Types and stages of glomerulonephritis, immunoflourescence and clinical findings of the remaining 98 biopsies are discussed.


Nimet Karadayı, Dilek Yavuzer, Ümit İnce, Funda Türkmen. HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOFLOURESCANCE EVALUATION OF 116 NEEDLE BIOPSY MATERIALS REMOVED FROM KIDNEY. South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 375-377
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale