E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mülleryan Anomali ve Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 169-172 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.93685

Mülleryan Anomali ve Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu

Zehra Sema Özkan, Remzi Atılgan, Melike Başpınar, Banu Kumbak, Mehmet Şimşek, Ekrem Sapmaz
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ

Kırk yaşında, multipar ve son adet tarihine göre altı hafta gebeliği olan hasta aşırı vajinal kanama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Jinekolojik muayenesinde serviksten pıhtılı yoğun kanama, normal cesamette uterus saptanan hastanın karın muayenesinde rebound ve defans yoktu. Transvajinal ultrasonografik değerlendirimde çift endometrial ring ve sol kavite yerleşimli düzensiz anembriyonik gebelik kesesi izlendi. Beta-hCG 40704 mIU/mL, progesteron 15.5 ng/mL ve hemoglobin 9.1 gr/dL idi. Küretaj işleminde sadece sağ kaviteye girilebildi, sol kaviteye girilemedi ve gebelik kesesi boşaltılamadı. Sağ endometrial kaviteden alınan örnek patolojik incelemeye gönderildi. Bikornuat uterusta kornual yerleşimli erken gebelik tanısı konulan vakaya iki doz haftalık metotreksat tedavisi yapıldı. Sonrasında ayaktan takibe alınan hastanın β-hCG’si ikinci doz metotreksat tedavisinin 28. gününde 2.35 mIU/ml’e indi ve gebelik kesesinde spontan regresyon izlendi. Patoloji sonucu aries-stella reaksiyonu olarak rapor etti.

Anahtar Kelimeler: Bikornuat uterus, kornual gebelik; metotreksat.

Mullerian Anomaly and Ectopic Pregnancy: A Case Report

Zehra Sema Özkan, Remzi Atılgan, Melike Başpınar, Banu Kumbak, Mehmet Şimşek, Ekrem Sapmaz
Firat University School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Elazig

A 40-year-old multiparous female in her sixth week of pregnancy presented to our clinic with extreme vaginal bleeding. On physical examination, the patient had cervical blood clots, normal uterine size, and no abdominal guarding or rebound. A double endometrial ring and irregular gestational sac on the left cavity were detected via transvaginal ultrasound. The values of β-hCG, progesterone, and hemoglobin were 40704 mIU/mL, 15.5 ng/mL, and 9.1 gr/dL, respectively. The left uterine cavity was unable to be reached; consequently, therapeutic curettage procedure was not successful. Endometrial sampling was taken from only the right endometrial cavity and was sent for pathologic examination. Systemic methotrexate was administered weekly for regression of the cornual gestational sac. On Day 28 of second dose methotrexate treatment, β-hCG level was decreased to 2.35 mIU/mL and gestational sac regressed spontaneously. The histopathologic evaluation was reported as Arias-Stella reaction.

Keywords: Bicornuate uterus, cornual pregnancy; methotrexate.

Zehra Sema Özkan, Remzi Atılgan, Melike Başpınar, Banu Kumbak, Mehmet Şimşek, Ekrem Sapmaz. Mullerian Anomaly and Ectopic Pregnancy: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 169-172

Sorumlu Yazar: Zehra Sema Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale