E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Topikal Siklopentolat Hidroklorid Bağımlılığı Sonucu Gelişen İleri Düzey Korneal Hasar [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 179-181 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.85698

Topikal Siklopentolat Hidroklorid Bağımlılığı Sonucu Gelişen İleri Düzey Korneal Hasar

Oğuzhan Genç1, Işıl Kutlutürk2, Cengiz Akkaya3
1Ergani Devlet Hastanesi Göz Bölümü, Diyarbakır
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Bölümü, İstanbul
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Abd, Bursa

Otuz sekiz yaşında erkek hasta kliniğimize ağrı, kızarıklık şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenesinde her iki gözde görme kaybı, korneada ülser ve buna bağlı sol gözde perforasyon ve desmatosel geliştiği görüldü. Hastanın anamnezinde uzun süreli ve yüksek doz siklopentolat hidroklorid kullanımı tespit edildi. Hastadan kültür alındıktan hemen sonra yama grefti ile desmatosel cerrahi olarak kapatıldı. Alınan kültürlerde üreme olmaması, ülserin steril olması, hastanın uzun süreli ve yüksek doz siklopentolat hidroklorür kullanması nedeniyle, korneal ülserin uzun süreli ve yüksek doz topikal siklopentolat hidroklorür kullanımına bağlı siklopentolat hidroklorür ve benzalkonyum klorür (BAC) toksisitesine bağlı geliştiği düşünüldü. Hastaya psikiyatri uzmanı tarafından madde bağımlılığı tanısı konulmasıyla bu olgu bir siklopentolat hidroklorür bağımlılığı olarak tanımlandı. Sonuç olarak oftalmoloji kliniklerinde uygulamada sıklıkla kullanılan topikal siklopentolat hidroklorür, diğer antikolinerjik ajanlar gibi bağımlılığa neden olabilir ve bu bağımlılık geri dönüşümü olmayan görsel kayıplara neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, siklopentolat hidroklorür; siklopentolat hidroklorür bağımlılığı; siklopentolat hidroklorür toksisitesi.

Advanced Corneal Injury Related to Topical Cyclopentolate Hydrochloride Addiction

Oğuzhan Genç1, Işıl Kutlutürk2, Cengiz Akkaya3
1Ergani State Hospital Eye Clinic, Diyarbakır
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital Eye Clinic, İstanbul
3Uludağ University Medical Faculty Psychiatry Department, Bursa

A 38-year-old male patient was referred to our clinic with complaints of a painful red eye. Upon physical examination, the patient was found to have bilateral visual loss secondary to corneal ulcers and a perforated corneal descemetocele in his left eye. He reported having continuously used a high dose of cyclopentolate hydrochloride. Topical cyclopentolate hydrochloride and benzalkonium chloride toxicity was the determined etiology. The results of the culture demonstrated simultaneous bilateral sterile ulcers and the history of long-term high-dose cyclopentolate hydrochloride use. After obtaining the culture, we repaired the desmatocele with a patch graft. The culture was sterile; the corneal ulcer was related to extended use of high-dose topical cyclopentolate hydrochloride and benzalkonium chloride toxcicity. According to the patient’s psychiatric evaluation, the case was determined to be cyclopentolate hydrochloride addiction. In conclusion, cyclopentolate hydrochloride, which is frequently used in opthalmology practice, may cause addiction similar to other anticholinergic agents, and this addiction may cause non-reversible visual loss.

Keywords: Addiction, cyclopentolate hydrochloride; cyclopentolate hydrochloride addiction; cyclopentolate hydrochloride toxicity.

Oğuzhan Genç, Işıl Kutlutürk, Cengiz Akkaya. Advanced Corneal Injury Related to Topical Cyclopentolate Hydrochloride Addiction. South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 179-181

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Genç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale