E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hızlı İlerleyen Glomerulonefrit Ve Akut Kalp Yetmezliği Gelişmiş İnfektif Endokarditli Olgunun Tedavisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 43-45

Hızlı İlerleyen Glomerulonefrit Ve Akut Kalp Yetmezliği Gelişmiş İnfektif Endokarditli Olgunun Tedavisi

Rahmi Irmak1, Banu Şahin Yıldız1, Mehmet Çobanoğlu2, Ahmet Akın1, Hasan Kılıç1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği

Akut renal yetmezlik (rapidly progressive glomerulonephritis) ve kalp yetmezliği olan hastada infektif endokardit ve mitral kapak rüptürü saptandı. Mitral kapak replasmanı, intravenöz pulse steroid tedavisi ve antibiotik tedavisi ile hasta başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Endokardit, subakut bakteriyal/komplikasyonlar/mikrobiyoloji, glomerulonefrit; kalp.

Successful Recovery Of Infectıve Endocardıtıs-Induced Rapıdly Progressıve Glomerulonephrıtıs And Acute Heart Faılure: Case Report

Rahmi Irmak1, Banu Şahin Yıldız1, Mehmet Çobanoğlu2, Ahmet Akın1, Hasan Kılıç1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Dahiliye Kliniği

In the following case report, we present a patient who has been admitted to the hospital for acute renal failure (rapidly progressive glomerulonephritis) and heart failure causing to infective endocarditis. The patient was successfully treated with intravenous pulse steroid, antibiotherapy and surgical therapy.

Keywords: Endocarditis, subacute bacterial/complications/microbiology, glomerulonephritis; heart.

Rahmi Irmak, Banu Şahin Yıldız, Mehmet Çobanoğlu, Ahmet Akın, Hasan Kılıç. Successful Recovery Of Infectıve Endocardıtıs-Induced Rapıdly Progressıve Glomerulonephrıtıs And Acute Heart Faılure: Case Report. South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 43-45

Sorumlu Yazar: Rahmi Irmak
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale