E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science ERİŞKİN YAŞTA TRANSİENT İSKEMİK ATAK BULGULARI İLE SEYREDEN MOYAMOYA HASTALIĞI OLGUSU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 233-235

ERİŞKİN YAŞTA TRANSİENT İSKEMİK ATAK BULGULARI İLE SEYREDEN MOYAMOYA HASTALIĞI OLGUSU

Canan Aykut1, Sevinç Aktan1
Marmara Üniv. Tıp. Fak. Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Moyamoya hastalığı,.bilateral internal karotid arterlerde daralma ve intrakranial dolaşımın kollateralizasyonu ile karakterize, nadir görülen, kronik progresif bir damar hastalığıdır. Klinik olarak hemoraji, İnfarkt, Transient Iskemik Atak (TİA), epilepsi görülmektedir. Çocukluk çağındı TÎA ve epilepsi görülürken, erişkinlerde genellikle hemoraji tablosu ile ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, TİA öyküsü ve serebral iskemi bulguları olan, karotid anjiyogramı Moyamoya hastalığı İle uyumlu, 33 yaşında kadın hasta bildirildi. Bilgisayarlı beyin tomografisi ve magnetik rezonans görüntüleme incelemelerinde bilteral subkortikal "watershed" infarktlar saptandı. Son literatür gözden geçirilerek, Moyamoya hastalığı tanı kriterleri tartışıldı.


MOYAMOYA DISEASE IN AN ADULT WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK FINDINGS

Canan Aykut1, Sevinç Aktan1
Marmara Üniv. Tıp. Fak. Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Moyamoya disease is an unusual vascular disorder high lighted by progressive bilateral internal carotid artery occlusion and collateralization of intracranial blood flow. The clinical manifestations of Moyamoya disease are hemorrhage, infarction, Transient Ischemic Attack (TIA) and epilepsy. Hemorrhage tends to occur in the adult group while TİA and epilepsy are seen in children. We report a 33 year-old woman who had a history of TİA and present cerebral ischemic deficits. Carotid angiograms demonstrated the evolution of Moyamoya disease, Cerebral computed tomography and magnetic resonance imaging revealed bilateral subcortical "watershed" infarctions. The diagnostic criteria of Moyamoya disaesa is discussed in the light of recent literature.


Canan Aykut, Sevinç Aktan. MOYAMOYA DISEASE IN AN ADULT WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK FINDINGS. South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 233-235
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale