E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science HEPATIK AKTINOMIKOZ: OLGU SUNUMU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 175-177

HEPATIK AKTINOMIKOZ: OLGU SUNUMU

Sevınç Hallaç Keser1, Nımet Karadayı1, Dılek Yavuzer1, Hakan Karabulut1, Cumhur Selçuk Topal1, Necmı Kurt1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Hepatik aktinomikoz enfeksiyonları tüm aktinomikoz enfeksiyonlarının %5'ini oluşturur. Abdominal aktinomikoz enfeksiyonu olanların %15'inde hepatik lezyon görülebilir. Daha çok tek bir apse odağı şeklindedir ve malign tümörü taklit edebilir. Genellikle nadir görülmekte olup karaciğerin inflamatuar psödotümörü olarak rapor edilmiştir. Olgulara 4-86 yaşlar arasında rastlanabilmektedir. Erkeklerde belirgin olarak daha sıktır. Hastaların abdominal ağrı, kilo kaybı, ateş yakınmaları mevcuttur. Klinik ve radyolojik olarak maligniteyi taklit ettiği bildirilmiştir. Hastamız kilo kaybı, ateş ve karın ağrısı yakınmaları olar. 28 yaşında erkek hastaydı. Yapılan tetkiklerinde karaciğerde iki adet malign özellikte kitle tespit edilip hepatosellüler karsinom ön tanısıyla sağ lobektomi uygulanmıştı. Kitlenin histopatolojik incelenmesinde karaciğerde sülfür granülleri içeren apse formasyonu ve çevrede kronikleşen iltihap, fibrozis ve hepatositlerde dejeneratif değişiklikler saptandı. Bu bulguların aktinomiçesin doku formuyla uyumlu olduğu görüldü. Olgu tümöral bir prosesi düşündürmesi ve nadir görülmesi nedeniyle literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: AKTINOMIÇES, KARACIĞER, INFLAMASYON

HEPATIC ACTINOMYCOSIS: CASE REPORT

Sevınç Hallaç Keser1, Nımet Karadayı1, Dılek Yavuzer1, Hakan Karabulut1, Cumhur Selçuk Topal1, Necmı Kurt1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Hepatic actinomycosis consist 5% of all actinomycotic infections. Hepatic lesions can be seen 15% of all abdominal actinomycosis. The lesions are mostly single abscess, which usually mimic malignant tumors. Generally, these rare lesions are reported as inflammatory pseudotumors of liver. They occur predominantly in males between the ages of 4-86. Abdominal pain, weight loss, fever are main symptoms. They may mimic malignancy clinically and radiologically. This patient we present was a 28 years old male complaining of weight loss, fever and abdominal pain. After examining the patient, two masses with malignant characteristics were determined in the liver. Due to the initial diagnosis of hepatic carcinoma, right lobectomy was performed. Histopathological evaluation of mass revealed abscess formation with the sulfur granules surrounded by chronic inflammation, fibrosis and degenerative changes in the liver. It is seen that these findings are in relation with the tissue form of actinomyces. Regarding it is rarity and potential to be diagnosed as malignancy, this case was presented with review of the recent literature.

Keywords: ACTINOMYCES, LIVER, INFLAMMATION

Sevınç Hallaç Keser, Nımet Karadayı, Dılek Yavuzer, Hakan Karabulut, Cumhur Selçuk Topal, Necmı Kurt. HEPATIC ACTINOMYCOSIS: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 175-177
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale