E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Dev Kondiloma Aküminata (Buschke-Löwenstein Hastalığı): Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 31-35

Dev Kondiloma Aküminata (Buschke-Löwenstein Hastalığı): Olgu Sunumu

Orhan Şad, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Mehmet Altıntaş, Mustafa Gülmen
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

Kondiloma en sık perianal ve genital bölgede izlenen human papilloma virüs ile bulaşan veneral bir hastalıktır. Bu yazıda sunduğumuz şekilde dev kondilomalar ise Buschke-Löwenstein hastalığı veya verrüköz karsinoma olarak adlandırılmaktadır. Anal mukokutanöz hattan sol gluteusa uzanan, 18 cm çapında, ülsere ve pürülan akıntılı kitle ile başvuran 42 yaşındaki hasta ağrı, yürümede güçlük ve kötü kokudan yakınmaktaydı. Hastaya rektum ve sfinkterleri koruyacak şekilde cerrahi geniş eksizyon ve geçici kolostomi uygulandı. Ameliyat sonrası iki kez yara debridmanı uygulanan ve yarası sekonder iyileşen hastanın ameliyat sonrası 5. ayda iki adet nüks lezyonu eksize edilerek kolostomisi kapatıldı. Ameliyat sonrası takipte tutulan hastanın senelik kontrolünde nüks saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anüs hastalıkları/cerrahi, kondiloma aküminata/tanı/tedavi.

Gıant Condylomata Acumınata (Buschke-Lowensteın Dısease): Case Report

Orhan Şad, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Mehmet Altıntaş, Mustafa Gülmen
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

Condylomata acuminata is a sexually transmitted disease caused by human papilloma virus. It is frequently seen on perianal regions and genitalia. A giant form of this disease that we have presented in this paper is called (Buschke-Löwenstein disease) as verrucous carcinoma. Male patient was admitted to our clinic with an ulcerated mass of 18 centimeters in diameter extending from mucocutaneous line of the anus to the left gluteal region. He was complaining of pain, difficulty in walking and foul odor. An extended surgical excision and temporary colostomy were performed by sparing rectum and anal sphincters. Two more debridments were performed. Five months later following the surgery two recurrent lesions have been excised and the stoma has been closed. During a year of follow-up, no recurrence has been observed.

Keywords: Anus disease/surgery, condylomata acuminata/diagnosis/therapy.

Orhan Şad, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Mehmet Altıntaş, Mustafa Gülmen. Gıant Condylomata Acumınata (Buschke-Lowensteın Dısease): Case Report. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 31-35

Sorumlu Yazar: Orhan Şad
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale