E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Baş-Yüz Fibröz Displazileri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2016; 27(1): 91-96 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.46794

Baş-Yüz Fibröz Displazileri

Hüseyin Baki Yılmaz, Sevtap Akbulut, Mehmet Gökhan Demir, Kayhan Başak
Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, İstanbul,turkey

Fibröz displazi nadir görülen, benign ama bölgesel yayılımla seyredebilen kemik dokunun gelişimsel anomalisidir. Bu derlemede baş-yüz bölgesi fibröz displazilerinin etiyopatogenezi, klinik bulguları, ayırıcı tanısı ve tedavisi özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baş-yüz, fibröz displazi, GNAS.

Craniofacial Fibrous Dysplasia

Hüseyin Baki Yılmaz, Sevtap Akbulut, Mehmet Gökhan Demir, Kayhan Başak
Department Of Ent Clinic Dr.lütfi Kirdar Kartal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey.,

Fibrous dysplasia is a rare, benign, but locally invasive, developmental anomaly of the bone tissue. In the present review,etiopathogenesis, clinical findings, differential diagnosis, and treatment of craniofacial fibrous dysplasia are outlined.

Keywords: Craniofacial, fibrous dysplasia, GNAS.

Hüseyin Baki Yılmaz, Sevtap Akbulut, Mehmet Gökhan Demir, Kayhan Başak. Craniofacial Fibrous Dysplasia. South Clin Ist Euras. 2016; 27(1): 91-96

Sorumlu Yazar: Hüseyin Baki Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale