E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science HİPERTANSİF ANNE BEBEKLERİNDEKİ NÖTROPENİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2002; 13(1): 1-2

HİPERTANSİF ANNE BEBEKLERİNDEKİ NÖTROPENİ

Olgun Göktaş1, Gülnur Tokuç1
Ertuğrul Gazi Aile Hekimliği Merkezi

Nötropeni, yenidoğanlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen bir problemdir. Bu sebeplerden birisi annedeki hipertansiyon olup, hipertansif anne bebeklerinde nötropeninin fizyopatolojisi, klinik önemi ve tedavisi çok açık değildir. Bu çalışma, hastanemizde doğan 145 yenidoğan üzerinde yapılmıştır. Bu bebeklerden hipertansif anneden doğanlarda nötropeni doğum ağırlığından bağımsız olarak diğerlerinden daha sık görülmüştür. Nötropeni geliştiren olguların %31.5'unda enfeksiyon görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: NÖTROPENİ, HİPERTANSİYON, YENİDOĞAN

NEUTROPENIA ASSOCIATED WITH MATERNAL HYPERTENSION

Olgun Göktaş1, Gülnur Tokuç1
Ertuğrul Gazi Aile Hekimliği Merkezi

Neutropenia can be seen in newborns for many reasons. One of them is maternal hypertension and the physiopathology, clinical importance and treatment is not clear of that. This study was performed over 145 newborns. Neutropenia was seen more in the newborns of hypertensive mothers and it was independent on the birth weight. An infection was seen in 31.5% of the neutropenic newborns.

Keywords: NEUTROPENIA, HYPERTENSION, NEWBORN

Olgun Göktaş, Gülnur Tokuç. NEUTROPENIA ASSOCIATED WITH MATERNAL HYPERTENSION. South Clin Ist Euras. 2002; 13(1): 1-2
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale