E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science PERİNATAL ASFİKSİDE RİSK FAKTÖRLERİ VE ASFİKSİNİN PROGNOZU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 378-380

PERİNATAL ASFİKSİDE RİSK FAKTÖRLERİ VE ASFİKSİNİN PROGNOZU

Güner Karatekin1, Oya Çetinkaya1, Türkan Dağoğlu1, Yalçın Eğeci1, Nedim Samanci1
Şişli Etfal Hastanesi I. Çocuk Kliniği

Fetal ölümlerde olduğu gibi, canlı doğan çocuklarda da en sık görülen ölüm nedenlerinin başında hipoksi gelmektedir. Hipoksi özellikle erken doğanlarda ve doğum tartısı düşük yeni doğanlarda daha sık ve önemli bir sorundur. Bu çalışmamız 4667 yenidoğandan birinci dakika Apgar değeri <=6 olan 212 yenidoğan üzerinde gerçekleşti. Beşinci dakika düşük Apgar değeri insidansı %1.67 (78/4667) bulundu. Olguların %53.8'ine EEG çektirilip, %29.2'si patolojik bulundu. Risk faktörlerinden preeklampsi ve büyüme gelişme geriliği ön planda yer almaktaydı. Matür asfiktik yenidoğanlarda mortalite %5.21 bulunurken prematürelerde bu oran %45.36 olarak saptandı.


THE RISK FACTORS AND PROGNOSIS OF PERINATAL ASPHYXIA

Güner Karatekin1, Oya Çetinkaya1, Türkan Dağoğlu1, Yalçın Eğeci1, Nedim Samanci1
Şişli Etfal Hastanesi I. Çocuk Kliniği

Like in fetal death, the most common reason of the death in the newborn is the hipoxia, which is important and common among the prematures and low birth weight infants. Among 4667 newborns, 212 newborns who had the first minute Apgar score (6 were evaluated in the study. The incidence of the 5 minute low Apgar score was 1.67% (78/4667). 53.8% of 212 infants were evaluated with EEG and 29.2% of them were pathological. The most common risk factors were toxemia and the intrauterin growth retardation. Although the mortality of the mature asphysiated infants were 5.21%, this ratio in the premature asphyxiated infants was 45.36%.


Güner Karatekin, Oya Çetinkaya, Türkan Dağoğlu, Yalçın Eğeci, Nedim Samanci. THE RISK FACTORS AND PROGNOSIS OF PERINATAL ASPHYXIA. South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 378-380
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale