E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Situs İnversus Totalis ve Splenozisli Hastada Stend Yerleştirme Tekniği ile ERCP [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 211-213 | DOI: 10.14744/scie.2020.71677

Situs İnversus Totalis ve Splenozisli Hastada Stend Yerleştirme Tekniği ile ERCP

Rahmi Irmak
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Turkey

Situs inversus totalis, torasik ve abdominal organların ayna hayali şeklinde yer değitirmesi ile karakterize nadir doğumsal bir anomalidir. Situs inversus totalisli hastalarda safra kanalı ekseninin değişimi nedeniyle endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi yapmak normal olguya göre çok daha zor olmaktadır. Bu yazıda, situs inversus totalisli bir hastada endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi işlemi ile olağan poziyonunda başarılı endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi yapılacağı ve maling darlıklı hastanın koledoğuna stent yerleştirilen olgumuzun nadir olması nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi, ERCP; koledok stendi; koledok stenozu; safra kanalı tümörü; situs inversus totalis.

Technique for ERCP and Stent Placement in a Patient with Situs Inversus Totalis and Splenosis

Rahmi Irmak
Department of Gastroenterology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Situs inversus totalis (SIT) is a rare congenital anomaly characterized by the transposition of thoracic and abdominal organs in a mirror image. Performing endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in patients with SIT is much more difficult than in patients with normal anatomy due to the different orientation of the bile duct axis. This article describes the first known description of successful ERCP and the placement of a choledocal stent in a patient with SIT and malignant choledocal stenosis using an adjusted technique to accommodate the circumstances.

Keywords: Bile duct tumor, choledocal stenosis; choledocal stent; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; situs inversus totalis.

Rahmi Irmak. Technique for ERCP and Stent Placement in a Patient with Situs Inversus Totalis and Splenosis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 211-213

Sorumlu Yazar: Rahmi Irmak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale