E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Sistemik Skleroza Bağlı Deri Kalınlığına Olumlu Etkisi Olabilir: Dört Hasta ile Deneyim [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 170-175 | DOI: 10.14744/scie.2021.62207

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Sistemik Skleroza Bağlı Deri Kalınlığına Olumlu Etkisi Olabilir: Dört Hasta ile Deneyim

Mehmet Engin Tezcan1, Selin Gamze Sümen2
1Kartal Dr.lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Romatoloji Bölümü, İstanbul
2Kartal Dr.lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sualtı Ve Hiperbarik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hiperbarik oksijen tedavisinin (HBO2) antienflamatuvar ve antifibrotik etkisi bulunmaktadır. Sistemik sklerozda (SS) dijital ülserler gibi kronik yara tedavisinde etkisi olduğu gösterilmiştir. HBO2 tedavisinin, ek olarak SS’a bağlı fibrotik değişikliklere de etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, medikal tedaviye dirençli dijital ülseri bulunan hastalarda, HBO2 tedavisinin SS bağlı deri kalınlığına olan etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma gözlemsel ve retrospektif bir çalışmadır. Altmış sekiz hastadan olan SS kohortumuzdaki hastaların 25’inde dijital ülser tespit edilmiştir. Bu hastaların dördünde medikal tedaviye dirençli dijital ülser gözlenmiştir. Öncelikle hastalara medikal olarak kalsiyum kanal blokerleri, asetil salisilik asit, iloprost ve bosentan tedavilerinden en az üçü uygulanmıştır. Bu tedaviye dirençli hastalar, romatolog ve sualtı ve hiperbarik uzmanları tarafından HBO2 açısından değerlendirilmiştir. Takiben uygun hastalara HBO2 tedavisi verilmiştir. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası modifiye Rodnan skorları (mRSS), sağlık değerlendirme anketi hastalığa bağlı kısıtlılık ve kısa form 36 testi ile hayat kalitesi ölçülmüştür. Ayrıca hastaların deri kalınlığına yönelik görsel analog skalası değerlendirilmiştir.
BULGULAR: mRss skorunda tüm hastalarda tedavi sonrası düzelme gözlenmiştir. Ancak, sadece bir hastanın dijital ülserinde anlamlı düzelme gözlenmiştir. Ayrıca, hastalığa bağlı kısıtlılık ve hayat kalitesi değerlendirmelerinde anlamlı değişim tespit edilmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBO2 tedavisi, SS bağlı deri kalınlığına antienflamatuvar ve antifibrotik etkileri ile olumlu değişim sağlayabilir. Hayat kalitesi ve hastalığa bağlı kısıtlılıkta düzelme için hastalıkla ilgili tüm alanlara yönelik tedaviler gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deri kalınlığı, hastalığa bağlı kısıtlılık; hayat kalitesi; hiperbarik oksijen tedavisi; sistemik skleroz.

Hyperbaric Oxygen Therapy May Have a Favorable Affect on Skin Thickness in Systemic Sclerosis: Experience with Four Patients

Mehmet Engin Tezcan1, Selin Gamze Sümen2
1Department of Rheumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hyperbaric oxygen (HBO2) therapy has well-known anti-inflammatory and antifibrotic effects. It may be an option for the treatment of chronic wounds including digital ulcers related with systemic sclerosis (SS). The therapy may also have an impact on the fibrotic complications of SS, including skin thickness. The aim of the study was evaluating the effect of HBO2 on skin thickness in SS patients with medical therapy resistant digital ulcers.
METHODS: This was an observational study.Twenty-five of 68 patients in our SS cohort had digital ulcers. Four of those had medical therapy resistant digital ulcers. Firstly, we administered at least three of the drugs: Calcium channel blockers, acetylsalicylic acid, iloprost and bosentan as combination therapy. Then, unresponsive patients were evaluated together by rheumatologist and underwater and hyperbaric medicine physician for HBO2 indication. Lastly, we applied HBO2 to eligible patients for their refractory and active digital ulcers. We evaluated the pre- and post-therapy values of modified Rodnan skin score (mRSS) for skin thickness, health assessment questionnaire for disease related disability, short-form 36 test for quality of life and visual analog scores related to skin thickness.
RESULTS: Modified Rodnan skin scores of all patients improved after the therapy. Nevertheless, we observed that only one patient’s digital ulcers got better with the therapy. Furthermore, disease-related disability and quality of life indices were not improved consistently according to the favourable changes in skin scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HBO2 may have a positive effect on skin thickness owing to its anti-inflammatory and antifibrotic effects. Disease-related disability and quality of life parameters may improve further with addressing all aspects of the disease.

Keywords: Disease-related disability, hyperbaric oxygen therapy, quality of life, skin thickness, systemic sclerosis.

Mehmet Engin Tezcan, Selin Gamze Sümen. Hyperbaric Oxygen Therapy May Have a Favorable Affect on Skin Thickness in Systemic Sclerosis: Experience with Four Patients. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 170-175

Sorumlu Yazar: Mehmet Engin Tezcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale