E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Whipple prosedürü uygulanan 25 ardışık hastanın değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 147-152

Whipple prosedürü uygulanan 25 ardışık hastanın değerlendirilmesi

Hasan Fehmi Küçük, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Uzun, Hüseyin Akyol, Oğuzhan Aziz Torlak, Elif Çolak, Necmi Kurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kompleks bir ameliyat olan pankreatikoduodenektominin mortalitesi son yıllarda azalmasına rağmen morbiditesi hala yüksektir. Bu çalışmada amacımız çeşitli nedenlerle pankreatikoduodenektomi yapılan hastaları sonuçları ile birlikte değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2002-2005 yılları arasında 25 hastaya Whipple prosedürü uygulandı.
BULGULAR: Ameliyat mortalitesi olmazken (%0); %36 hastada morbidite saptandı. Pankretikojejunal anastomoz hattından oluşan fistül oranı %8 idi. Pankreas başı ve periampuller bölge malign tümörlerinde medyan sağkalım süresi 17 ay idi.
SONUÇ: Whipple prosedürü, endikasyonu olan hastalara uygulamada tereddüt edilmemelidir; fakat komplike bir ameliyat olması nedeniyle deneyimli merkezlerde uygulanmalı ve bu hastalar multidisipliner yaklaşımla ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Whipple prosedürü, mortalite, morbidite

Evaluation of 25 consequitive patients undergone Whipple procedure

Hasan Fehmi Küçük, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Uzun, Hüseyin Akyol, Oğuzhan Aziz Torlak, Elif Çolak, Necmi Kurt
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery 3, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Although the mortality rate of pancreaticoduodenectomy, that is a complex operation, has decreased recent years the morbidity rate is still high. The aim of this study is to evaluate the outcome of the patients’ undergone pancreaticoduodenectomy.
METHODS: The number of patients’ undergone Whipple procedure, between 2002 and 2005 was twenty five.
RESULTS: There was no operative mortality (0%). The morbidity rate was 36%. The pancreaticojejunal fistula rate was 8%. The median survival duration was 17 months in patients with malign neoplasm of head and periampullary region of the pancreas.
CONCLUSION: The surgeons should not hesitate to perform pancreaticoduodenectomy whenever indicated. However this operation should be performed in experienced centers because of the complexity of the operation and patients should be evaluated with multidisciplinary pattern.

Keywords: Pancreaticoduodenectomy, mortality, morbidity

Hasan Fehmi Küçük, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Uzun, Hüseyin Akyol, Oğuzhan Aziz Torlak, Elif Çolak, Necmi Kurt. Evaluation of 25 consequitive patients undergone Whipple procedure. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 147-152

Sorumlu Yazar: Hasan Fehmi Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale