E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Birden Çok Odakta Eş Zamanlı Fitobezoar, Gözden Kaçabilen Bir Antite: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 42-45

Birden Çok Odakta Eş Zamanlı Fitobezoar, Gözden Kaçabilen Bir Antite: Olgu Sunumu

Oğuzhan Dinçel, Erdem Kınacı, Seher Şirin, Erhan Ayşan, Arslan Kaygusuz
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği

Bezoarlar, yutulan yiyecek veya yabancı maddelerin kümülatif olarak gastrointestinal sistemde birikmesidir. Bezoarlar, en sık ince bağırsakta mekanik tıkanmaya neden olarak semptomatik olurlar. Bu durum acil ameliyat endikasyonudur. Bu yazıda artan karın ağrısı, kabızlık, epigastrik ağrı, bulantı, kusma şikayetleri olan ve yedi yıl önce mide ülseri nedeniyle ameliyat olan 53 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Ayakta direkt karın grafisinde ileus bulguları da olan hasta acil olarak ameliyata alındı. Biri midede, biri de jejenumda olan iki adet bezoar vardı. Gastrotomi ve jejunotomi ile bezoarlar çıkarıldı. Semptomatik bezoar genellikle tek odaktadır. İki ayrı odakta görülmesi oldukça enderdir. Her bezoar olgusunda gastrointestinal sistemin diğer bölümlerinin gözden geçirilmesi unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Bezoarlar/komplikasyonlar/radyografi, bağırsak tıkanıklığı/etyoloji; mide; ileus.

Multıfocal Sımultaneous Phytobezoar, An Unusual Entıty: Case Report

Oğuzhan Dinçel, Erdem Kınacı, Seher Şirin, Erhan Ayşan, Arslan Kaygusuz
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği

Bezoars consist of indigested food and foreign materials that accumulate within the gastrointestinal tract. Bezoars frequently cause mechanical obstruction by passing into the small bowel where they are symptomatic. This is an indication of urgent operation. In this article, we presented 53 year old man with upper abdominal pain, constipation, epigastric pain, nausea, vomiting and operated for gastric ulcer seven years ago. Abdominal X-ray studies revealed ileus signs (air-fluid levels) and than we operated him. There were two bezoars; one in stomach and one in jejenum. Bezoars were extracted by gastrotomy and jejunotomy. In clinical aspect, symptomatic bezoars are usually being located in one focus within the gastrointestinal tract. Multifocal presentation is very rare. We shouldn’t forget to exploration another parts of gastrointestinal tract for all bezoars subject.

Keywords: Bezoars/complications/radiography, intestinal obstruction/etiology; stomach; ileus.

Oğuzhan Dinçel, Erdem Kınacı, Seher Şirin, Erhan Ayşan, Arslan Kaygusuz. Multıfocal Sımultaneous Phytobezoar, An Unusual Entıty: Case Report. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 42-45

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Dinçel
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale