E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
MULTİKİSTİK DİSPLAZİK BÖBREK HASTALIĞI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 236-236

MULTİKİSTİK DİSPLAZİK BÖBREK HASTALIĞI

Ahmet Özgüner1, Meral İnalhan1, Engin Tutar1, Oğuz Oran1
Kartal Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

Tekrarlayan kusma atakları olan ve rehidratasyon ile klinik ve laboratuvar bulguları kısa sürede düzelen hastaya yapılan ayrıntılı incelemeler sonucu sol MKDB hastalığı saptandı. Literatürde destekler açıklama olmamasına rağmen, MKDB'nin kusma nöbetleri ile bir ilişkisinin olup olmayacağı sorusu ortaya çıktı. Sol nefrektomi uygulanan hastada kusma atakları sıklığı ve şiddetinde belirgin bir azalma oldu.


MULTICYSTIC DYSPLASIC RENAL DISEASE: A CASE REPORT

Ahmet Özgüner1, Meral İnalhan1, Engin Tutar1, Oğuz Oran1
Kartal Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

After detailed laboratory tests, left MCDK disease was diagnosed in a patient who had recurrent attacks of vomiting and her clinical and laboratory conditions improved after rehidratation in spite of the absence of any supportive data in literature, we thought whether there was any correlation between MCDK and vomiting at tacks. After left nefrectomy, significant decrease appeared in frequency and intensity of vomiting attacks.


Ahmet Özgüner, Meral İnalhan, Engin Tutar, Oğuz Oran. MULTICYSTIC DYSPLASIC RENAL DISEASE: A CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 236-236
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale