E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Mide Tümörünü Taklit Eden Splenozis Olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 182-184 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.54715

Mide Tümörünü Taklit Eden Splenozis Olgusu

Zuhal Demirhan Yananlı1, Ergun Uçmaklı2, Alaattin Öztürk1, Ömer Faruk Akıncı1
1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Splenozis dalak dokusunun heteretopik ototransplantasyonudur. Genellikle travma ile dalağın rüptürü veya splenektomi sonrası görülür. Çoğunlukla şikayete sebep olmaz ve tesadüfen tespit edilir. Ayırıcı tanıda malign kitlelerle karışır. Bu yüzden kesin teşhisi önemlidir. Bu yazımızda mide duvarında yerleşen ve mide karsinomunu taklit eden splenozis olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dalak hastalıkları, mide tümörleri; splenozis.

A Case of Splenosis Mimicking a Gastric Tumor

Zuhal Demirhan Yananlı1, Ergun Uçmaklı2, Alaattin Öztürk1, Ömer Faruk Akıncı1
1Fatih University Medical Faculty, General Surgery, Istanbul
2Fatih University Medical Faculty, Department Of Pathology, Istanbul

Splenosis is a heterotypic autotransplantation of splenic tissue. It usually results from posttraumatic rupture of the spleen or splenectomy. It is typically asymptomatic and is often detected incidentally. It may also be confused with malignant masses on differential diagnosis. For this reason, a definitive diagnosis is critical. We present a case of splenosis located on the stomach wall that mimicked a gastric tumor.

Keywords: Splenic disease, gastric neoplazm; splenosis.

Zuhal Demirhan Yananlı, Ergun Uçmaklı, Alaattin Öztürk, Ömer Faruk Akıncı. A Case of Splenosis Mimicking a Gastric Tumor. South Clin Ist Euras. 2015; 26(2): 182-184

Sorumlu Yazar: Zuhal Demirhan Yananlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale