E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
DOĞUM ANALJEZİSİNDE EPİDURAL KATATER İLE %0.5 BUPİVAKAİN UYGULAMASI [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1995; 6(1): 523-526

DOĞUM ANALJEZİSİNDE EPİDURAL KATATER İLE %0.5 BUPİVAKAİN UYGULAMASI

Zeynep Parlar1, Birol Cengizoğlu1, Mesut Ünsal1, Kadir Güzelmeriç1, Mehmet Osmanağaoğlu1, Orhan Ünal1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde yapılan bu çalışmada, doğum ağrısının giderilmesinde epidural katater ile uygulanan %0.5'lik bupivakain'in anne ve fetus üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini incelemeyi amaçladık. Epidural analjezi uygulanan ve uygulanmayan gurupta VAS değerleri (visuel analog skoru), analjezi durumu, hemodinamik değişiklikler, yan etkiler, Apgar değerleri, anne ve yenidoğan kan PO2, PCO2 ve Ph değerleri takip edilerek değerlendirildi. İki gurup arasında incelenen parametreler bakımından anne ve bebeği etkileyecek anlamlı bir fark tespit edilmedi. Bupivakain uygulanan gurup postpartum 1. günde %60 çok iyi, %30 iyi derecede ağrı azalması tespit edildi. %0.5'lik bupivakain'in epidural katater ile obstetrik analjezi amacıyla uygulanması ile, itilme döneminin daha fazla uzamasına rağmen, hemodinamik stabilitenin komplikasyona yol açmayacak ölçüde değişmesi ve komplikasyon olasılığının düşük olması nedeniyle tercih edilebilir olduğu kanısına varıldı.


THE APPLICATION OF BUPIVACAINE 0.5% WITH EPIDURAL CATHETER IN LABOR ANALGESIA

Zeynep Parlar1, Birol Cengizoğlu1, Mesut Ünsal1, Kadir Güzelmeriç1, Mehmet Osmanağaoğlu1, Orhan Ünal1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

This study is performed at Ministry of Health Kartal Education and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology. In this study, we investigated the effects and adverse effects on the mother and fetus of Bupivacaine 0.5% which is applicated by epidural catheter for providing a pain: free labor. In two groups in that is applicated and non-applicated epidural analgesia, the visuel analog scors, the duration of analgesia, the changes heamodynamics, the adverse effects, the Apgar scors, PO 2, PCO2 and pH values of mother and newborn are evaluated. Between two groups on the regards of parameters examinated, it has not been found the significantly consequence which have adverse effects on the mother and fetus. In the group in that epidural analgesia is applicated, at the first day of post-partum it has been determinated that the decreasing of pain with 60 % as quite good, 30 % as good Although the duration of the second stage does prolong, the minimal changes which is not accepted as a complication, of the stability hemodynamic and it has minimal risks to the parturient and no-adverse on the fetus, we determinated that the method of epidural catheter of bupivacaine 0,5 % is useful with confidently for obstetric analgesia.


Zeynep Parlar, Birol Cengizoğlu, Mesut Ünsal, Kadir Güzelmeriç, Mehmet Osmanağaoğlu, Orhan Ünal. THE APPLICATION OF BUPIVACAINE 0.5% WITH EPIDURAL CATHETER IN LABOR ANALGESIA. South Clin Ist Euras. 1995; 6(1): 523-526
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale