E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
KLİNİĞİMİZDEKİ KABAKULAK MENİNGOENSEFALİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 27-28

KLİNİĞİMİZDEKİ KABAKULAK MENİNGOENSEFALİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra Önal Sönmez1, Sami Hatipoğlu1, Birsen Durmaz Çetin1, Mine Öztürk1, Kutluhan Aksu1, Tülay Olgun1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği

Bu çalışmanın amacı kliniğimize yatırılan kabakulak meningoensefalitli olguları değerlendirirken, bu komplikasyondan korunmak için en iyi yol olan aşılanmanın önemini vurgulamaktı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği'nde 1 Ocak-30 Haziran 2000 tarihleri arasında kabakulak meningoensefalit tanısıyla yatırılıp izlenen 4-11 yaş arası 21 hastanın yapılan lomber ponksiyonlarda alman beyin omurilik sıvısı (BOS) şeker, protein, hücre sayımı, frotti ile tetkik edildi. Hastaların BOS kabakulak IgM ve kan amilaz parametreleri çalışıldı. Kusma, ateş, başağrısı semptomları ile başvurup kabakulak meningoensefalit (parotitisi takiben) ön tanısıyla lomber ponksiyon yaptığımız tüm olgularımızın BOS bulguları hücre sayısında lenfosit hakimiyeti ile artış, protein yüksekliği ve şekerin normal olup, kültürde üreme olmaması ile tanımızı destekliyordu. Olgularımızın ortalama kan amilaz değerleri de yüksekti. Çalışmamızda, 4-11 yaş arası çocuklarda artış gözlenen kabakulak ve meningoensefalit komplikasyonundan korunmak için en iyi yolun 4-6 yaş arası aşıyı tekrarlamak olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: KABAKULAK MENİNGOENSEFALİTİ, LOMBER PONKSİYON, AŞILAMA

EVALUATION OF MUMPS MENINGOENCEPHALITIS CASES IN OUR CLINIC

Esra Önal Sönmez1, Sami Hatipoğlu1, Birsen Durmaz Çetin1, Mine Öztürk1, Kutluhan Aksu1, Tülay Olgun1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği

When we evaluated the patients hospitalized in our department with mumps meningoencephalitis, our goal was to emphasize the importance of vaccination in order to be preserved from this complication. Between 1 January-30 June 2000 at Şişli Etfal Pediatric Infection Department, 21 patients were hospitalized with mumps meningoencephalitis. 4-11 years old patients were evaluated by cerebrospinal fluid glucose, protein level, the amount of neutrophiles and cell type following lumbal punction. Mumps IgM and blood amilase parameters were measured. The mumphs meningoencephalitis of the patients admitted with the symptoms of fever, headache, nausea was supported by cerebrospinal fluid results including high lenfosit account, high protein level and normal glucose level. In our patients serum amilase level were high. In our study, we conclude that the best way to be preserved from the-increasing complications of mumps and meningoencephalitis observed on 4-11 years old children, is to repeat mumps vaccine at 4-6 years old age.

Keywords: MUMPS MENINGOENCEPHALITIS, LUMBAR PUNCTURE, VACCINATION

Esra Önal Sönmez, Sami Hatipoğlu, Birsen Durmaz Çetin, Mine Öztürk, Kutluhan Aksu, Tülay Olgun. EVALUATION OF MUMPS MENINGOENCEPHALITIS CASES IN OUR CLINIC. South Clin Ist Euras. 2001; 12(1): 27-28
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale