E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Yoğun Bakım Hastalarında Strese Bağlı Mukozal Kanamalar [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 153-157

Yoğun Bakım Hastalarında Strese Bağlı Mukozal Kanamalar

Banu Çevik, Ayşegül Çizen, Arzum Örskıran, Erhan Çıplaklıgil, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Yoğun bakım hastaları strese bağlı mukozal kanamalar açısından oldukça yüksek risk taşımaktadır. Bu kanamalar klinik olarak önem taşıyabilir; bu durum mortalite ve morbiditeyi artırmaktadır. Bu hastalarda stres ülser profilaksisi yapılmasına karşın sağkalım üzerine etkisi henüz gösterilememiştir. Bu yazıda, stres ülser profilaksisine rağmen yoğun gastrointestinal kanamadan dolayı kaybedilen iki olguyu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Gastrointestinal kanama, profilaksi; mide ülseri/komplikasyonlar; stres/komplikasyonlar; yoğun bakım.

Stress-Related Mucosal Dıseases In Crıtıcally Ill Patıent

Banu Çevik, Ayşegül Çizen, Arzum Örskıran, Erhan Çıplaklıgil, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Critically ill patients have increased risk for stress-related gastrointestinal hemorrhage. These hemorrhages can be clinically important which are associated with increased mortality and morbidity. Stress ulcer prophylaxis are used in these patients but has not been shown to improve survival. We reported two cases that died due to massive gastrointestinal bleeding in spite of stress ulcer prophylaxis.

Keywords: Gastrointestinal hemorrhage, prophylaxis; stomach ulcer/complications; stress/complications; intensive care.

Banu Çevik, Ayşegül Çizen, Arzum Örskıran, Erhan Çıplaklıgil, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu. Stress-Related Mucosal Dıseases In Crıtıcally Ill Patıent. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 153-157

Sorumlu Yazar: Banu Çevik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale