E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Spinal Anestezi Sonrası Tek Taraflı Abdusens Parezisi: Olgu Sunumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 38-39

Spinal Anestezi Sonrası Tek Taraflı Abdusens Parezisi: Olgu Sunumu

Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Demirtaş, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Dura ponksiyonu sonrası gelişen baş ağrısı, anestezi amaçlı dura ponksiyonun nadir görülen bir yan etkisidir. Fronto-oksipital yerleşimli bu başağrısı, istemsiz hareketler, bulantı, fotofobi, hipoakuzi ile beraber görülebildiği gibi bazen de kraniyal sinirlerin etkilenmesi ile beraber olabilir. Bu yazıda elektif pilonidal sinüs ameliyatı için 25 G Atrokan iğne ile spinal anestezi uygulandıktan sonra sağ gözde VI. sinir parezisi gelişen bir olgu sunulmuş ve mevcut literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Abdusens sinir hastalıkları/etyoloji, anestezi, spinal/yan etki.

Unılateral Vıth Cranıal Nerve Paresıs After Spınal Anesthesıa: A Case Report

Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Demirtaş, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Postdural puncture headache (PDPH) is an infrequent side effect of anesthetic dura mater puncture. This fronto-occipital headache can be accompanied by wambles, emesis, photophobia, hypoacuousia and sometimes involvement of cranial nerves. In this paper, we present a case of right VIth cranial paresis that appeared after a spinal anesthesia performed with a 25 G Atraucan needle for elective pylonidal sinus operation. The case has been discussed regarding the relevant literature.

Keywords: Abducens nerve diseases/etiology, anesthesia, spinal/adverse effects.

Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Demirtaş, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Zuhal Arıkan. Unılateral Vıth Cranıal Nerve Paresıs After Spınal Anesthesıa: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 38-39

Sorumlu Yazar: Tamer Kuzucuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale