E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
On Yıllık Stoma Komplikasyonları Deneyimimiz [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 132-135

On Yıllık Stoma Komplikasyonları Deneyimimiz

Gülay Dalkılıç, Cengiz Menteş, Murat Çalıkapan, Feyyaz Onuray, Hakan Acar, Canan Arslan, Selahattin Vural
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Kliniğimizde genel cerrahi pratiğinde sıkça rastlanılan stoma uygulamalarımızı değerlendirmeyi amaçladık. Stoma komplikasyonları hastalarda psikolojik sorunlara yol açar. Bu çalışmada stomalı 102 hasta (54 erkek [%52.9], 48 kadın [%47.1]) mortalite ve morbiditeye göre analiz edildi. Beslenme jejunostomili iki hasta intraabdominal stoma kaçağı nedeniyle sepsisden kaybedildi. Dört hastada nekroz görüldü. Retraksiyon hastaların 11’inde görüldü. Yara yeri infeksiyonu ve deri irritasyonu sırasıyla 11 ve 38 hastada gözlendi. Titiz cerrahi teknik ve doğru endikasyon ile stomalarda mortalite ve morbidite azaltılabilir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Stoma/morbidite/mortalite, stoma/yan etki.

Stoma Complıcatıons In Ten Years

Gülay Dalkılıç, Cengiz Menteş, Murat Çalıkapan, Feyyaz Onuray, Hakan Acar, Canan Arslan, Selahattin Vural
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

OBJECTIVE: We aimed to evaluate the stoma practices performed frequently in our clinic. The stoma complications lead to psychological problems in the patients. In this study, 102 patients (54 males [52.9%], 48 females [47.1%]) with stomas were analyzed for mortality and morbidity. Two patients who had jejunostomy for nutritional jejunostomy have died because of sepsis due to intraabdominal leak from the stoma. Necrosis was seen in 4 patients. Retraction was found in 11 patients. Wound infection and skin irritation around stoma were observed in 11 and 38 patients, respectively. Mortality and morbidity of stomas may be decreased with the right indications and meticulous surgical techniques.


METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Stoma/morbidity/mortality, stomas/adverse effects.

Gülay Dalkılıç, Cengiz Menteş, Murat Çalıkapan, Feyyaz Onuray, Hakan Acar, Canan Arslan, Selahattin Vural. Stoma Complıcatıons In Ten Years. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 132-135

Sorumlu Yazar: Gülay Dalkılıç
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale