E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
KATALAZ NEGATİF STAPHYLOCOCCUS AUREUS'A BAĞLI BİR YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONU: OLGU SUNUMU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 170-171

KATALAZ NEGATİF STAPHYLOCOCCUS AUREUS'A BAĞLI BİR YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONU: OLGU SUNUMU

Öznur Ak1, Nur A Benzonana1, İlker İ Balkan1, Serdar Özer1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye Kliniği

Staphylococcus aureus cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarının en sık sebeplerinden biridir. S.aureus supları genellikle katalaz pozitif olmakla birlikte, katalaz negatif suşlara bağlı infeksiyonlar nadir de olsa bildirilmiştir- Bu yazıda da katalaz negatif S.aureus izolatı ile oluşan bir yumuşak doku infeksiyonu olgusu bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: S.AUREUS, KATALAZ NEGATİF, İNFEKSİYON

SOFT TISSUE INFECTION DUE TO CATALASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS: CASE REPORT

Öznur Ak1, Nur A Benzonana1, İlker İ Balkan1, Serdar Özer1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye Kliniği

Staphylococcus aureus is one of the most common causes of skin and soft tissue infections. S.aureus strains are usually catalase-positive although catalase-negative strain infections are rarely reported. We report a soft tissue infection due to a catalase-negative S.aureus isolate.

Keywords: S.AUREUS, CATALASE-NEGATIVE, INFECTION

Öznur Ak, Nur A Benzonana, İlker İ Balkan, Serdar Özer. SOFT TISSUE INFECTION DUE TO CATALASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 170-171
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale