E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
DUODENAL ÜLSER TEDAVİSİNDE RANİTİDİN HİDROKLORÜR İLE ALINAN KLİNİK VE ENDOSKOPİK SONUÇLAR [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 385-386

DUODENAL ÜLSER TEDAVİSİNDE RANİTİDİN HİDROKLORÜR İLE ALINAN KLİNİK VE ENDOSKOPİK SONUÇLAR

Birsel Kavaklı1, Selahattin Ertürk1, Ali Yayla1, Necmi Kurt1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Aralık 1991-Mayıs 1992 tarihleri arasında, üst gastrointestinal sistem kanaması ve peptik ülser yakınmaları ile hastanemiz dahiliye ve cerrahi kliniklerine müracaat eden hastalardan üst gastrointestinal sistem endoskopilerinden en az 5mm büyüklüğünde duodenal ülser saptanan, 18 yaş üzerindeki 30 hastaya, 4 hafta süreyle Rantidin Hidroklorür uygulanmış, kontrol endoskopileri yapılmış, tedavinin etkinliği ve ilacın klinik olarak tolere edilebilirliği araştırılmıştır. Hastaların hiç birinde belirgin bir yan etki saptanmamış, ülser iyileşme oram ise %77, olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, Ranitidin Hidroklorür duodenal ülserde etkili ve emin bir ilaçtır.


THE CLINICAL AND ENDOSCOPIC RESULTS OF THE RANITIDINE HYDROCHLORID THERAPY IN DUODENAL ULCER

Birsel Kavaklı1, Selahattin Ertürk1, Ali Yayla1, Necmi Kurt1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

To investigate the efficiacy and tolerability of ranitidine hydrochlorid, 30 patients who suffered from upper gastrointestinal bleeding and peptic ulcer disease and older then 18, were treated with ranitidine hydrochlorid for four weeks. They all had duodenal ulcer larger than 5mm on their upper gastrointestinal endocopy. After treatment, the patients were reexamined clinically and endoscopically, apparent side effects were not seen and ulcer healing rate was 77%. In conclusion, ranitidine hydrochlorid is an effective and safe drug for duodenal ulcer disease.


Birsel Kavaklı, Selahattin Ertürk, Ali Yayla, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen. THE CLINICAL AND ENDOSCOPIC RESULTS OF THE RANITIDINE HYDROCHLORID THERAPY IN DUODENAL ULCER. South Clin Ist Euras. 1993; 4(2): 385-386
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale