E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Asitle Başvuran Bir Antifosfolipid Sendromu Olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 158-160

Asitle Başvuran Bir Antifosfolipid Sendromu Olgusu

Ahmet Akın, Songül Aktaş, Didem Aydın, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Rahmi Irmak
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği

Antifosfolipid sendromu; antifosfolipid antikorlarının varlığında tekrarlayan arteryel ve/veya venöz trombozlar ve/veya ölümcül kayıplarla seyreden bir hiperkoagülabilite durumudur. Başta sistemik lupus eritematozis olmak üzere çeşitli otoimmün hastalıklarda sık görüldüğü gibi infeksiyonlar, maligniteler ve ilaç kullanımı sonrası da görülebilir. Tromboembolik olayların ve gebelerde tekrarlayan abortusların incelenmesi esnasında antifosfolipid antikorların gösterilmesiyle tanı konulur. Trombozlar, aortadan prekapiller arteriole kadar tüm vasküler sistemde görülmekle birlikte en sık alt ekstremitelerde ve kranyal damarlarda oluşur. Trombozun yerleşimine bağlı olarak geniş bir klinik yelpaze gösterebilir. Asitle kliniğimize başvuran olgunun incelenmesinde primer antifosfolipid sendromu ile uyumlu bulgular saptandı. Nadir görülmesi nedeniyle bu olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Antifosfolipid sendromu, tromboemboli; asit.

A Case Of Prımary Antıphospholıpıd Syndrome Presentıng Wıth Ascıtes

Ahmet Akın, Songül Aktaş, Didem Aydın, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Rahmi Irmak
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği

Antiphospholipid syndrome is a hypercoagulable state characterized by recurrent venous and/or arterial thrombosis and/or pregnancy complications of fetal loss in the presence of antiphospholipid antibodies. Often it is seen in association with autoimmune connective tissue disorders like systemic lupus erythematosus (SLE). It may be seen in presence of infections, malignancies and drugs. Antiphospholipid syndrome (APS) is diagnosed by measuring antiphospholipid antibodies in patients with vascular thrombosis and/or repeated abortions in pregnancy. Thromboses are observed in all of the vascular system from aorta to precapillary arteriole, however mainly in lower extremities and cranial veins. Depending on the localization of the thromboses, it may display a wide range of clinical spectrum. A patient who presented with ascites to our clinic was diagnosed as primary antiphospholipid syndrome. Since it is a rare case, we present this case here.

Keywords: Antiphospholipid syndrome, thromboembolism; ascites.

Ahmet Akın, Songül Aktaş, Didem Aydın, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Rahmi Irmak. A Case Of Prımary Antıphospholıpıd Syndrome Presentıng Wıth Ascıtes. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 158-160

Sorumlu Yazar: Ahmet Akın
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale