E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
GEÇ TANI KONAN TRAVMATIK DIAFRAGMA RÜPTÜRÜNE SEKONDER BARSAK OBSTRÜKSIYONU: OLGU SUNUMU [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 172-174

GEÇ TANI KONAN TRAVMATIK DIAFRAGMA RÜPTÜRÜNE SEKONDER BARSAK OBSTRÜKSIYONU: OLGU SUNUMU

Fazlı Cem Gezen1, Barış Tuzun1, Selahattın Vural1, Nımet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Erhan Tuncay1, Cengız Menteş1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Genel Cerrahi Kliniği

Travmatik diafragma rüptürü gözden kaçması halinde yıllar sonra ciddi problemlere neden olabilir. Komplikasyonlar sol diafragma rüptürlerinde daha sıktır. İçi boş organ fıtıklaşmaları strangülasyon ya da perforasyona neden olur ve hayatı tehdit edebilirler. Bu çalışmada, trafik kazası geçirdikten 5 yıl sonra acil servisimize başvurup barsak tıkanıklığı nedeniyle laparatomi yapılan 50 yaşındaki erkek olgu sunulmuştur. Hastada sol diafragmada 7 cm.lik yaralanma görülerek, strangüle transvers kolon rezeksiyonu yapılarak tamir edilmiştir. Diafragma rüptürlerinin karın içi organların fıtıklaşmaları ya da mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni olabileceğini, tanındığında zaman geçirmeden opere edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: BATIN YARALANMALARI, TRAVMATIK DIAFRAGMA HERNISI, KÜNT YARALANMALAR

INTESTINAL OBSTRUCTION SECONDARY TO MISDIAGNOSED TRAUMATIC DIAPHRAGMA RUPTURE: CASE REPORT

Fazlı Cem Gezen1, Barış Tuzun1, Selahattın Vural1, Nımet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Erhan Tuncay1, Cengız Menteş1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Genel Cerrahi Kliniği

Traumatic diaphragma ruptures may be misdiagnosed, thus may cause serious problem even years after the initial presentation. The complications are more common if the rupture occurs on the left diaphragma. Sometimes the herniation of hollow organs may cause strangulation or perforation and may be life-threatening. In this report, a 50-year old male, who had a traffic accident 5 years prior to presentation to our emergency service, with intestinal obstruction underwent laparatomy is presented. A 7 cm long rupture on the left diaphragma was observed and repaired after the resection of strangulated transverse colon. We conclude that diaphragma ruptures may cause herniation of abdominal organs and intestinal obstruction, thus should be repaired when diagnosed.

Keywords: ABDOMINAL INJURIES, TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA, BLUNT INJURIES

Fazlı Cem Gezen, Barış Tuzun, Selahattın Vural, Nımet Süslü, Feyyaz Onuray, Erhan Tuncay, Cengız Menteş. INTESTINAL OBSTRUCTION SECONDARY TO MISDIAGNOSED TRAUMATIC DIAPHRAGMA RUPTURE: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(3): 172-174
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale