ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 6 (4)
Volume: 6  Issue: 4 - 1995
CASE REPORT
1.BEHÇET'S DISEASE WITH AMILOIDOSIS AND NEPHROTIC SYNDROME
Birsel Kavaklı, Can Dolapçıoğlu, Semra Aktaş, Koray Tuncer, Eren Gürkan, Dilek Yavuzer, Ali Yayla, Nimet Karadayı
Pages 557 - 559
Behçet sendromu, etiyolojisi bilinmeyen, sistemik vaskülitle seyreden bir hastalıktır. Sekonder amiloidozis, nadir rastlanan bir bulgusudur. Burada, nefrotik sendrom ile başvuran, Behçet tanısı almış hastamızda böbrek biyopsisi ile sekonder amiloidozis saptanmış ve nadir rastlanan bir olgu olması nedeniyle literatür gözden geçirilmiştir.
Behçet's Disease is one of the systemic vasculitis which has an unknown etiology. Secondary Amiloidosis is a rare complication of Behçet's syndrome. In this article, we discussed a patient, who was accepted in the hospital as a nephrotic syndrome after detailed investigations diagnosed as a Behçet's syndrome. In that patient, we determined secondary amiloidosis by kidney biopsy. Being a very rare association, we also looked over the literature.

2.ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENITA
Feze Güneş, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner, Nimet Karadayı, Ayhan Baran
Pages 560 - 562
Burada bir olgu nedeni ile tekrar gözden geçirilen Arthrogryposis Multiplex Congenita'nın bir hastalık değil, multipl konjenital kontraktürleri belirleyen bir terim olduğu belirtilmekte ve yeni görüşlerin ışığı altında fetal gelişim esnasında eklem mobilitesinin limitasyonu sonucu oluştuğu kabul edilmektedir. Nadir bir medikal antite olarak tanımlanan bu tablo genellikle eklemlerde sertlik, distal proksimal eklemlerde ve columna vertebraliste fleksiyon kontraktürleri, kas ve bağ dokusunda hipoplazi ve/veya aplazi ile karakterizedir.
In that article, by the help of this case report we will review the last considerations about Amc. It is concluded that, Amc is not a disease but a terminology defining multipl congenital contractures, and is accepted that Amc occurs during fetal development because of mobilisation, limitation of the joints (the limitation of joint mobilisation). This is a rare picture, and generally characterised by stiffness of joints, flexion contractures of distal proximal joints and columna vertebralis, hipoplasia and/or aplasia of muscles and fibrous tissue.

REVIEW
3.
SULFONİLÜRELERE SEKONDER YANITSIZ TİP 2 DİABET VE TEDAVİSİ
Birsel Kavaklı
Pages 563 - 565
Abstract |Full Text PDF

4.
Osman Kozluca
Pages 566 - 568
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale