ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENITA [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1995; 6(4): 560-562

ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENITA

Feze Güneş1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Ahmet Özgüner1, Nimet Karadayı1, Ayhan Baran1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

In that article, by the help of this case report we will review the last considerations about Amc. It is concluded that, Amc is not a disease but a terminology defining multipl congenital contractures, and is accepted that Amc occurs during fetal development because of mobilisation, limitation of the joints (the limitation of joint mobilisation). This is a rare picture, and generally characterised by stiffness of joints, flexion contractures of distal proximal joints and columna vertebralis, hipoplasia and/or aplasia of muscles and fibrous tissue.


ARTHROGRYPOSIS MULTİPLEX CONGENİTA

Feze Güneş1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Ahmet Özgüner1, Nimet Karadayı1, Ayhan Baran1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Burada bir olgu nedeni ile tekrar gözden geçirilen Arthrogryposis Multiplex Congenita'nın bir hastalık değil, multipl konjenital kontraktürleri belirleyen bir terim olduğu belirtilmekte ve yeni görüşlerin ışığı altında fetal gelişim esnasında eklem mobilitesinin limitasyonu sonucu oluştuğu kabul edilmektedir. Nadir bir medikal antite olarak tanımlanan bu tablo genellikle eklemlerde sertlik, distal proksimal eklemlerde ve columna vertebraliste fleksiyon kontraktürleri, kas ve bağ dokusunda hipoplazi ve/veya aplazi ile karakterizedir.


Feze Güneş, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner, Nimet Karadayı, Ayhan Baran. ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENITA. South Clin Ist Euras. 1995; 6(4): 560-562
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale