ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1995; 6(4): 566-568

Osman Kozluca


ANTRAKSİKLİNLER VE KARDİYAK TOKSİSİTELER

Osman Kozluca
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü


Osman Kozluca. ANTRAKSİKLİNLER VE KARDİYAK TOKSİSİTELER. South Clin Ist Euras. 1995; 6(4): 566-568

Corresponding Author: Osman Kozluca
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale