ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Follow-up and treatment of a severe tetanus case in the intensive care unit [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 45-48 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.86547

Follow-up and treatment of a severe tetanus case in the intensive care unit

Tamer Kuzucuoğlu, İlker İtal, İzzet Alatlı
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 1, Istanbul

Tetanus is an acutely progressive, morbid disease that results from exposure to the exotoxins produced by Clostridium tetani. The disease has an importance because of its high mortality, especially in patients older than 60 years. Respiratory failure is the most severe problem related to generalized tetanus. Mechanical ventilation is almost always mandatory for the therapy of respiratory insufficiency in patients with tetanus-developed airway obstruction. The patient presented herein was 65 years old and nonimmunized, and had generalized tetanus and respiratory failure. She was transported to intensive care unit following intubation. Mechanical ventilation was applied for 27 days to relieve autonomic dysfunction. Midazolam and magnesium were given for sedation, and when sedation was insufficient, neuromuscular block was administered. She was discharged at 38 days when respiratory and cardiac functions and hemodynamic parameters had resolved. In this report, we aimed to present the follow-up and treatment of a patient with severe tetanus in intensive care unit.

Keywords: Immunization, mechanical ventilation, tetanus

Ciddi bir tetanoz olgusunun yoğun bakımda takip ve tedavisi

Tamer Kuzucuoğlu, İlker İtal, İzzet Alatlı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Tetanoz akut gelişen, ölümcül seyredebilen, Clostridium tetani’nin ürettiği ekzotoksinlerin neden olduğu bir hastalıktır. Özellikle 60 yaş üzerinde yüksek mortalitesi nedeniyle önem arz etmektedir. Solunum tutulumu jeneralize tetanozda görülen en ciddi sorundur. Hastalarda görülen solunum yetersizliği ve havayolu tıkanıklığı sıklıkla ventilatör desteğini gerektirmektedir. Olgumuz 65 yaşında uygun immünizasyonu olmayan, jeneralize tip tetanoz tanısıyla solunum yetmezliği gelişen bir olguydu. Entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Otonomik disfonksiyonları düzelmesi için 27 gün mekanik ventilatör desteğinde tutuldu. Sedasyon için midazolam ve magnezyum infüzyonu uygulanan hastaya sedasyonun yetmediği durumda kas gevşetici verildi. Otuz sekizinci günde kardiyak, hemodinamik ve solunum fonksiyonları düzelmiş olarak taburcu edildi. Bu
yazıda, hastanın yoğun bakımdaki takip ve tedavi süreci sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İmmünizasyon, mekanik ventilasyon, tetanoz

Tamer Kuzucuoğlu, İlker İtal, İzzet Alatlı. Follow-up and treatment of a severe tetanus case in the intensive care unit. South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 45-48

Corresponding Author: Tamer Kuzucuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale