ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Management of metastatic bone tumors [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 49-55 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.82787

Management of metastatic bone tumors

Alpaslan Mayadağlı1, Güven Bulut2, Kemal Ekici1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology 2, Istanbul

Keywords: Bone metastasis, treatment, management

Metastatik kemik tümörlerine yaklaşım

Alpaslan Mayadağlı1, Güven Bulut2, Kemal Ekici1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kemik metastazı, tedavi, yönetim

Alpaslan Mayadağlı, Güven Bulut, Kemal Ekici. Management of metastatic bone tumors. South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 49-55

Corresponding Author: Alpaslan Mayadağlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale