ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Restrictive Tropias Following Retinal Detachment Surgery: Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 41-43

Restrictive Tropias Following Retinal Detachment Surgery: Case Report

Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk, Nevzat Gültekin,, Serhun Tacer
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği

Although extraocular muscle dysfunction often occurs temporarily after retinal detachment surgery, permanent muscle imbalance has also been observed after all types of retinal detachment surgery. Reoperations and the placement of large scleral exoplants beneath muscles are known the most important factors that cause this condition. Because of cosmetic reasons, we operated a patient who developed restrictive tropias, due to scleral buckle material, following retinal detachment surgery. Preoperative examination was right esotropia that Hirschberg was over 45°, Krimsky was over 90 prism dioptre. There was restriction in all fields of gaze. Forced duction test under general anesthesia was positive. The abnormal adhesions observed between conjunctiva, Tenon's capsule and muscle were removed during the operation.

Keywords: Restrictive tropias, retinal detachment, scleral buckling

Retina Dekolmanı Cerrahisini Takiben Gelişen Restriktif Tropya: Olgu Sunumu

Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk, Nevzat Gültekin,, Serhun Tacer
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği

Retina dekolmanı ameliyatı sonrası sıklıkla geçici olarak oluşan kas dengesizliğinin kalıcı olarak da oluştuğu gözlenmiştir. Reoperasyonlar ve kas altına geniş skleral eksplantların yerleştirilmesi bu duruma sebep olan en önemli faktörlerdir. Çalışmamızda skleral “buckle” materyaline bağlı olarak gelişen restriktif tropyalı bir olgu kozmetik amaçla ameliyat edildi. Olgunun preoperatif muayenesinde sağ esotropya mevcut olup Hirshberg 45° üzerinde, Krimsky 90 prizm diyoptri üzerindeydi. Göz hareketleri tüm bakış yönlerinde kısıtlıydı. Genel anestezi altında traksiyon testi pozitifdi. Ameliyat sırasında saptanan konjonktiva, tenon kapsülü ve kas arasındaki anormal yapışıklıklar kısmen temizlendi.

Anahtar Kelimeler: Restriktif tropya, retina dekolmanı, skleral buckling

Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk, Nevzat Gültekin,, Serhun Tacer. Restrictive Tropias Following Retinal Detachment Surgery: Case Report. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 41-43

Corresponding Author: Titap Yazıcıoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale