ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 17 (3)
Volume: 17  Issue: 3 - 2006
RESEARCH ARTICLE
1.Our Treatment Results And Complıcatıons In Glottıc Laryngeal Cancer
Birsen Yücel, Kubilay İnanç, Özlem Maral, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Ahmet Uyanoğlu, A.fırat Şişman, Oktay İncekara
Pages 117 - 122

2.Pseudoexfolıatıon In Eyes Wıth Retınal Venous Occlusıve Dıseases
Onur Karadağ, Arda Kayman Güveli, Şülay Eraslan, Arzu Taşkıran Çömez, Burçak Erdoğan, Ömer Kamil Doğan
Pages 123 - 126

3.Evaluatıon Of The Cases Wıth Prımary Immunodefıcıency
Gülay Çiler Erdağ, Hazım Alper Gürsu, Ayça Vitrinel, Tuğba Giray, Ayça Gül, Yasemin Akın
Pages 127 - 131

4.The Prognostıc Factors Influencıng The Overall Survıval In Patıents Wıth Endometrıal Cancer
Birsen Yücel, A.fırat Şişman, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Öznur Aksakal, Kubilay İnanç, Oktay İncekara
Pages 132 - 136

CASE REPORT
5.Cystıc Lymphangıomatosıs Mımıckıng Hydatıd Cyst: Case Report
Gülay Dalkılıç, Nimet Süslü, Sibel Şensu, Aylin Ege Gül, Turgay Erginel, Engin Baştürk, Ali Alıcı, Selahattin Vural
Pages 137 - 140

6.The Analysıs Of Three Patıents Wıth Enterocutaneous Fıstulas Due To Crohn’s Dısease
Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Mehmet Erdem Öztürk, Mustafa Gülmen
Pages 141 - 146

7.Anesthetıc Management Of A Patıent Wıth Proteın S Defıcıency In Electıve Hysterectomy: Case Report
Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan
Pages 147 - 149

8.Pulmonary Sequestratıon: Case Report
Recep Demirhan, İrfan Sancaklı, Dilek Yavuzer, Tamer Kuzucuoğlu
Pages 150 - 155

REVIEW
9.Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Şenay Korkmaz, Özlem Yetişgen, Zuhal Arıkan
Pages 156 - 161
Abstract |Full Text PDF

10.Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopinin Yeri
Recep Demirhan
Pages 162 - 165
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale