ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Effects Of Intrathecal Bupivacaine And Fentanyl On Maternal And Neonatal In Elective Cesarean Section Operations [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 1-4

The Effects Of Intrathecal Bupivacaine And Fentanyl On Maternal And Neonatal In Elective Cesarean Section Operations

Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Sezen, Gülten Arslan, İbrahim Büyükkömürcü, Ayşenur Boztepe, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

The aim of the present study was to compare the clinical effects of 11 mg (2,2 ml) 0.5% hyperbaric bupivacaine with 25 µgr (0,5ml) fentanyl combined with 8,5 mg (1,7 ml) 0.5% hyperbaric bupivacaine, in patients undergoing elective cesarean section. 60 term parturients (ASA I-II), scheduled for cesarean section were randomly assigned into two groups. Spinal anesthesia was performed with 11 mg (2,2 ml) hyperbaric bupivacaine in group A (n=30), 8.5 mg (1,7 ml) hyperbaric bupivacaine+25 µgr (0,5ml) fentanyl in group B (n=30). Onset time of sensory analgesia in T4 dermatome, duration of analgesia, haemodynamic parameters, 1st and 5th minutes Apgar scores of neonate, side effects of maternal, the degree of motor blockade, objective pain scale, satisfaction of the patients were recorded. The onset time of sensory analgesia in T4 dermatome was found to be shorter in the group A (p<0.05). Duration of analgesia was recorded to be longer in the group B (p<0.05). Satisfaction of patient was better than group B compared with group A. The other parameters in both groups showed no difference (p>0.05). As a result, the spinal use of local anesthetic+opioid combination may be preferred over local anesthetic in cesarean section operations.

Keywords: Cesarean section, opioids, bupivacaine

Elektif Sezaryen Operasyonlarında İntratekal Bupivakain+Fentanil Uygulamasının Maternal Ve Neonatal Etkileri

Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Sezen, Gülten Arslan, İbrahim Büyükkömürcü, Ayşenur Boztepe, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Çalışmamızda elektif sezaryen operasyonu planlanan olgularda 11 mg (2,2ml) intratekal %0.5’lik hiperbarik bupivakain ile 8.5 mg (1,7ml) intratekal %0.5’lik hiperbarik bupivakain+25 µgr (0,5ml) fentanilin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Sezaryen operasyonu planlanan 60 (ASA I-II) olgu, her grupta 30 olgu olacak şekilde rasgele iki gruba ayrıldı. Grup A olgulara 11 mg (2,2ml) hiperbarik bupivakain, Grup B olgulara 8.5 mg (1,7ml) hiperbarik bupivakain+25 µgr (0,5ml) fentanil spinal aralıktan verildi. T4 dermatomunda sensoryal analjezinin başlama zamanı, toplam analjezi süresi, hemodinamik parametreler, yenidoğanın 1-5. dk.’lardaki Apgar skoru, maternal yan etkiler, motor blok derecesi, objektif ağrı skalası ve hastaların yöntemden memnuniyeti kaydedildi. B grubunda T4 dermatomunda sensoryal analjezinin başlama zamanı A grubuna göre daha kısa bulundu (p<0.05). Toplam analjezi süresi ise B grubunda A grubuna göre daha uzun olarak kaydedildi (p<0.05). Hasta memnuniyeti ise A grubuyla karşılaştırıldığında B grubunda daha iyi idi. Her iki grupta diğer parametre değerleri arasındaki fark anlamsızdı (p>0.05). Sonuç olarak; elektif sezaryen operasyonlarında lokal anestezik+opioid kombinasyonun lokal anesteziğe tercih edilebileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, opioid, bupivakain

Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Sezen, Gülten Arslan, İbrahim Büyükkömürcü, Ayşenur Boztepe, Zuhal Arıkan. The Effects Of Intrathecal Bupivacaine And Fentanyl On Maternal And Neonatal In Elective Cesarean Section Operations. South Clin Ist Euras. 2003; 14(1): 1-4

Corresponding Author: Tamer Kuzucuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale