ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Primary abdominal pregnancy: A case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 35-37 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.63497

Primary abdominal pregnancy: A case report

Dilek Benk Şilfeler1, Arif Güngören1, Kenan Dolapçıoğlu1, Atilla Karateke1, Çağatay Güney1, Mehmet Mustafa Akın2, Ali Ulvi Hakverdi1, Ali Baloğlu1
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Hatay
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Hatay

Primary abdominal pregnancy comprises only 1% of all ectopic pregnancies. In abdominal pregnancies, the gestational sac is usually implanted in the pelvis or liver and vascular regions as high as the mesentery. It is the major cause of maternal morbidity and mortality. The potential mortality can be reduced seriously with early diagnosis and treatment. The diagnosis is confirmed using the abdominal criteria of Studdiford. In the early weeks of pregnancy in cases suitable for treatment, results in the laparoscopic surgery group were excellent. In the absence of surgery, systemic or local methotrexate treatment gives very good results.

Keywords: Ectopic pregnancy, primary abdominal pregnancy, laparoscopic surgery

Primer abdominal gebelik: Olgu sunumu

Dilek Benk Şilfeler1, Arif Güngören1, Kenan Dolapçıoğlu1, Atilla Karateke1, Çağatay Güney1, Mehmet Mustafa Akın2, Ali Ulvi Hakverdi1, Ali Baloğlu1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Hatay

Primer abdominal gebelik tüm ektopik gebeliklerin yalnızca %1’ini oluşturur. Abdominal gebeliklerde gestasyonel kese genellikle pelvise veya karaciğer ve mezenter gibi yüksek
vasküler bölgelere implante olur. Maternal morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Erken tanı ve tedavi ile potansiyel mortalite ciddi bir şekilde azaltılabilir. Tanı, Studdiford abdominal kriterleri ile konur. Gebelik haftasının erken olduğu uygun olgu grubunda laparoskopik cerrahi tedavide yüz güldürücüdür. Cerrahinin yeterli olmadığı durumlarda sistemik veya lokal metotreksat tedavisi oldukça başarılı sonuçlar verir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, primer abdominal gebelik, laparoskopik cerrahi

Dilek Benk Şilfeler, Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Atilla Karateke, Çağatay Güney, Mehmet Mustafa Akın, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu. Primary abdominal pregnancy: A case report. South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 35-37

Corresponding Author: Dilek Benk Şilfeler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale