ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Pseudo Bartter syndrome: A case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 42-44 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.42650

Pseudo Bartter syndrome: A case report

Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses
Düzce University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Düzce, Turkey

A 7.5-month-old girl was brought to our emergency department with the complaint of pulmonary infection for 2 days. Pseudo Bartter syndrome was diagnosed in this patient with hyponatremia, hypokalemia, hypochloremia, and metabolic alkalosis during follow-up in the intensive care unit. The patient’s general condition, electrolyte imbalance and alkalosis improved with intravenous fluid treatment and appropriate deficit therapy. The patient was followed subsequently with cystic fibrosis based on sweat test result of 120 mEq/L.

Keywords: Hyponatremia, hypokalemia, hypochloremia, metabolic alkalosis, cystic fibrosis, pseudo Bartter syndrome

Psödo Bartter sendromu: Bir olgu sunumu

Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce

İki gündür akciğer enfeksiyonu yakınmaları olan 7.5 aylık kız hasta, konvülsiyon nedeniyle acil polikliniğimize getirildi. Yoğun bakım ünitesindeki izlemi sırasında hiponatremi, hipokalemi, hipokloremi ve metabolik alkalozu saptanan hastaya psödo Bartter sendromu tanısı konuldu. İntravenöz sıvı ve uygun defisit tedavileriyle genel durumu, elektrolit bozukluğu ve alkalozu düzeldi. Ter testi sonucu 120 mEq/L bulunan hasta bir kistik fibrozis hastası olarak izleme alındı.

Anahtar Kelimeler: Hiponatremi, hipokalemi, hipokloremi, metabolik alkaloz, kistik fibrozis, psödo Bartter sendromu

Mesut Okur, Ayşenur Otlu, Dursun Ali Şenses. Pseudo Bartter syndrome: A case report. South Clin Ist Euras. 2011; 22(1): 42-44

Corresponding Author: Mesut Okur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale