ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010’DAN BERİ): Bibliometrik Analizi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 277-280 | DOI: 10.14744/scie.2022.99266

Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010’DAN BERİ): Bibliometrik Analizi

Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Ömer Faruk İnanç, Gizem Akcakoca
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The total number of citations of a research article can be used to determine its impact on the scientific arena. We aimed to identify the top 100 articles published on thyroid surgery and evaluate their characteristics.
METHODS: The authors searched the Thomson Reuters Web of Knowledge for citations of articles on thyroid surgery published from 2010 to 2021. The number of citations, authorship, year, journal, and country and institution of publication were recorded for each article.
RESULTS: Among the top 100 articles, there were 86 original articles, 12 review articles, and 6 proceeding papers. Top 100 articles received a total of 5285 citations (an average of 52.8 citations per journal) from 3469 different journals, and the most cited article received 218 citations. The leading institutions were Harvard University (12%), University of Insubria (9%), and Johns Hopkins University (7%). The top 100 articles were published in 25 different journals, with “Surgery” having the highest numbers (n=14), followed by “World Journal of Surgery” (n=10). The 100 most cited articles are most frequently based in the USA (41%), Italy (17%), and Germany (13%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study has produced a detailed list of the most cited articles on thyroid surgery. This list makes it possible to recognize classic articles on thyroid surgery, as well as research trends and academic achievements in this field.

Keywords: Bibliometric analysis, thyroid surgery; top cited articles.

Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010'DAN BERİ): Bibliometrik Analizi

Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Ömer Faruk İnanç, Gizem Akcakoca
Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Şehi̇r Hastanesi̇, Genel Cerrahi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir araştırma makalesinin toplam atıf sayısı, bilimsel arenadaki etkisini belirlemek için kullanılabilir. Tiroid cerrahisi ile ilgili yayınlanmış ilk 100 makaleyi belirleyerek özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yazarlar, tiroid cerrahisi ile ilgili olarak 2010’dan 2021’e kadar yayınlanan tüm makalelerin alıntılarını Thomson Reuters Web of Knowledge’da aradılar. Her makale için atıf sayısı, yazarlık, yıl, dergi, yayınlandığı ülke ve kurum kaydedildi.
BULGULAR: İlk 100 makale arasında 86 orijinal makale, 12 inceleme ve 6 bildiri vardı. İlk 100 makale 3469 farklı dergi tarafından toplam 5285 atıf aldı (dergi başına ortalama 52,8 atıf ), ve en çok atıf alan makale 218 atıf aldı. Önde gelen kurumlar Harvard Üniversitesi (%12), Insubria Üniversitesi (%9), John Hopkins Üniversitesi (%7) idi. İlk 100 makale 25 farklı dergide yayınlanmış olup, en yüksek sayıyı “Surgery” (n=14) alırken, onu “World Journal of Surgery” (n=10) takip etmektedir. En çok alıntı yapılan 100 makale en sık ABD (%41), İtalya (%17) ve Almanya’da (%13) bulunmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, tiroid cerrahisi hakkında en çok alıntı yapılan makalelerin ayrıntılı bir listesini üretmiştir. Bu liste, tiroid cerrahisi ile ilgili klasik makalelerin yanı sıra bu alandaki araştırma eğilimlerini ve akademik başarıları tanımayı mümkün kılar.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, en çok atıf alan makaleler; tiroid cerrahisi.

Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Ömer Faruk İnanç, Gizem Akcakoca. Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010’DAN BERİ): Bibliometrik Analizi. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 277-280

Corresponding Author: Yasin Tosun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale