ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID-19 Treatment in Pediatric Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 52-55 | DOI: 10.14744/scie.2020.97659

COVID-19 Treatment in Pediatric Patients

Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın
Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new and alarming infection for all around the world and studies on the epidemiology, clinical course, form of infection, diagnosis and treatment of the disease continue rapidly, and vaccination studies are carried out to provide immunity worldwide. Although there is no clear approach for treatment especially for pediatric patients worldwide, the guideline published by the Turkish Ministry of Health in our country is a guide. The main approach to treatment is supportive therapy, but mild cases with underlying risk factors and treatment with possible severe pneumonia can be planned. Currently, studies on treatment are ongoing.

Keywords: Children, COVID-19; treatment.

Çocuk Hastalarda COVID-19 Tedavisi

Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” tüm dünya için yeni ve endişe verici bir enfeksiyon olup, hastalığın epidemiyolojisi, kliniği, bulaşma şekli, tanısı ve tedavisi üzerine çalışmalar hızla devam etmekte hatta dünya genelinde bağışıklığı sağlamak için aşı çalışmaları yapılmaktadır.
Özellikle çocuk hastalar için dünya genelinde tedaviye yönelik net bir yaklaşım olmamakla birlikte ülkemizde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu rehber yol göstericidir. Tedavide başlıca yaklaşım destek tedavidir ancak altta yatan risk faktörü olan
hafif olgular ile olası ağır pnömonisi olan çocuklara tedavi planlanabilir. Halen tedavi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, COVID-19; tedavi.

Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın. COVID-19 Treatment in Pediatric Patients. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 52-55

Corresponding Author: Ayşe Karaaslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale