ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Radiological Findings of COVID-19 Pneumonia [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 16-22 | DOI: 10.14744/scie.2020.96158

Radiological Findings of COVID-19 Pneumonia

Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral
Department of Pulmonary Medicine, University of Health and Science, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Although real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) test of the throat swab is the gold standard for the diagnosis of “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” caused by Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), imaging, especially computed tomography has been used extensively. The main radiological findings for COVID-19 are ground glass opacities, consolidations, crazy paving, air bronchogram and airway changes, vascular dilation and nodules. In this review, radiological findings related to COVID-19 are explained in the light of current information.

Keywords: COVID-19, pneumonia; radiological findings.

COVID-19 Pnömonisinin Radyolojik Bulguları

Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

“Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”nin neden olduğu, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” hastalığının tanısı için altın standart boğaz sürüntüsünde bakılan gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi olmakla beraber, özellikle pandeminin başlangıç döneminde tanı için radyolojik görüntüleme özellikle bilgisayarlı tomografi çok yoğun olarak kullanılmıştır. COVID-19 için başlıca radyolojik bulgular; buzlu cam opasiteleri, konsolidasyonlar, kaldırım taşı görünümü, hava bronkogramı ve hava yolu değişiklikleri, vasküler genişleme ve nodüllerdir. Bu derlemede, bugünkü bilgiler ışığında COVID-19 ile ilgili radyolojik bulgular anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömoni; radyolojik bulgular.

Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral. Radiological Findings of COVID-19 Pneumonia. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 16-22

Corresponding Author: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale