ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Case of Severe Metabolic Acidosis Caused by Toluene Abuse [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 377-379 | DOI: 10.14744/scie.2023.93585

A Rare Case of Severe Metabolic Acidosis Caused by Toluene Abuse

Cem Ata Türkyılmaz1, Oğuzhan Gelir2, Dilara Özmen2, Avni Uygar Seyhan2
1University of Health Sciences Hamidiye International School of Medicine, İstanbul, Türkiye
2University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul, Türkiye

Toluene is a solvent used in various industries as a raw material to produce organic compounds and in the manufacture of diverse products. Contact with toluene can occur both accidentally and intentionally. Intoxication with toluene and its by-products, whether intentional or accidental, can be toxic to all systems, with the cardio-pulmonary system being primarily affected. The intentional use of toluene leads to psychoactive effects, including euphoria, which makes it the most widely inhaled volatile drug among all age groups in many countries. Renal tubular acidosis is the most common complication arising from toluene intoxication. This case report will discuss a 38-year-old patient who was admitted to the emergency service of our hospital.

Keywords: Emergency department, metabolic acidosis, poisoning, Toluene.

Toluen Kullanımının Neden Olduğu Derin Metabolik Asidoz Vakası

Cem Ata Türkyılmaz1, Oğuzhan Gelir2, Dilara Özmen2, Avni Uygar Seyhan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Toluen, birçok endüstride organik bileşikler üretmek için hammadde olarak kullanılan ve çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan bir çözücüdür. Toluen ile temasa geçmek hem kazara hem de kasıtlı olabilir. Toluen ve yan ürünleri ile hem kasıtlı hem de kazara zehirlenme, başta kardiyopulmoner sistem olmak üzere tüm sistemlerde toksik olabilir. Toluenin kasıtlı kullanımı, öfori de dahil olmak üzere psikoaktif sonuçlara neden olur ve bu da onu birçok ülkede her yaştan insan arasında en yaygın olarak solunan uçucu ilaç haline getirir. Toluen zehirlenmesinin en yaygın komplikasyonu renal tübüler asidozdur. Bu durumda hastanemiz acil servisine başvuran 38 yaşındaki hastanın raporu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil departmanı, metabolik asidoz, toluen, zehirlenme.

Cem Ata Türkyılmaz, Oğuzhan Gelir, Dilara Özmen, Avni Uygar Seyhan. A Rare Case of Severe Metabolic Acidosis Caused by Toluene Abuse. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 377-379

Corresponding Author: Cem Ata Türkyılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale