ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Breastfeeding and COVID-19 Pandemic [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 74-77 | DOI: 10.14744/scie.2020.90377

Breastfeeding and COVID-19 Pandemic

Nahide Haykır
Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul; Department of Pediatrics, Institute of Health Sciences, Istanbul University, Istanbul

Breast milk is the best source of nutrition for most infants. Essential nutritive and immunological ingredients abundantly present in breastmilk make it the choice infant nutrition. Whether and how to start or continue breastfeeding should be determined by the mother in coordination with her family and healthcare providers. A mother with confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) should be counseled to take precautions to avoid spreading the virus to her infant, including handwashing and wearing a mask. Mothers should continue and support to breastfeeding or giving breastmilk during this epidemic. The Sustainable Development Goals (SDGs) (national and international) should continue and support this most important.

Keywords: Breastfeeding, breast milk; COVID-19; pandemic.

Emzirme ve COVID-19 Pandemisi

Nahide Haykır
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul; İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Doktora Programı

Anne sütü bebeklik dönemi için en iyi beslenme kaynağıdır. Emzirme ile alınan anne sütünde bol miktarda bulunan temel besleyici ögeler ve immünolojik bileşenler içermektedir. Bu nedenledir ki bebek beslenmesi için ilk tercih annesütü olmalıdır. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” pandemisi süresince emzirmenin devam ettirilebilmesi için ailenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aileye ve anneye el hijyen kuralları anlatılarak uygulanması sağlanmalı ve maskenin doğru takılıp çıkarılması anlatılarak aile ve anne doğru maske kullanımı konusunda bilgilendirilmelidir. Gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması ile virüsün bebeğe yayılımını engellemek için günümüz bilimsel göstergeleri sonucunda emzirme devam ettirilmeli ve desteklenmesi sağlanmalıdır. Sürdürülebilir ulusal ve uluslararası kalkınma hedefleri devam ettirilmeli ve bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne sü, tü; COVID-19; emzirme; pandemi.

Nahide Haykır. Breastfeeding and COVID-19 Pandemic. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 74-77

Corresponding Author: Nahide Haykır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale