ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Beneficial Effects of Urapidil against Renal Ischemia Reperfusion-Related Renal Injury [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 198-202 | DOI: 10.14744/scie.2022.89421

Beneficial Effects of Urapidil against Renal Ischemia Reperfusion-Related Renal Injury

Derya Güzel Erdoğan1, Ayhan Tanyeli2, Mustafa Can Güler2, Ersen Eraslan3, Selim Çomaklı4, Songül Doğanay1
1Department of Physiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Türkiye
2Department of Physiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Türkiye
3Department of Physiology, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Türkiye
4Department of Pathology, Atatürk University Faculty of Veterinary, Erzurum, Türkiye

INTRODUCTION: The potential protective effects of urapidil (Ura) against renal injury composed by ischemia reperfusion (I/R) were examined.
METHODS: The experimental animals were assigned to sham, I/R, I/R + Ura 0.5 mg/kg, and I/R + Ura 5 mg/kg groups. Total antioxidant status (TAS), superoxide dismutase (SOD), total oxidant status (TOS), myeloperoxidase (MPO), oxidative stress index (OSI), and malondialdehyde (MDA) parameters were determined.
RESULTS: MDA, TOS, MPO, and OSI values elevated, but TAS and SOD levels declined in the I/R group. Ura treatment reversed these parameters. In addition, immunopositivity of interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha were severe in the I/R group but declined due to Ura administration.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study showed that Ura is highly effective against renal damage induced by I/R.

Keywords: Ischemia reperfusion, oxidative stress; rat; renal; urapidil.

Renal İskemi Reperfüzyonu ile İlişkili Böbrek Hasarına Karşı Urapidil’in Yararlı Etkileri

Derya Güzel Erdoğan1, Ayhan Tanyeli2, Mustafa Can Güler2, Ersen Eraslan3, Selim Çomaklı4, Songül Doğanay1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Burada urapidilin (Ura), iskemi reperfüzyon (I/R) ile oluşan böbrek hasarına karşı potansiyel koruyucu etkileri incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla deney hayvanları sham, I/R, I/R+Ura 0.5 mg/kg ve I/R+Ura 5 mg/kg gruplarına ayrıldı. Total antioksidan statüsü (TAS), süperoksid dismutaz (SOD), total oksidan statüsü (TOS), miyeloperoksidaz (MPO), oksidatif stress indeksi (OSI) ve malondialdehit (MDA) parametreleri belirlendi.
BULGULAR: I/R grubunda MDA, TOS, MPO ve OSI değerleri yükselirken TAS ve SOD seviyeleri azaldı. Ura tedavisi bu parametreleri tersine çevirdi. Ek olarak interlökin-1 beta (IL-1β) ve tümör nekrozis-alfa (TNF-α) immünopozitifliği I/R grubunda şiddetli idi, ancak Ura uygulaması bu değerleri azalttı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut çalışma sonuçları, Ura’nın I/R menşeili böbrek hasarına karşı oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, iskemi reperfüzyon; oksidatif stres; sıçan; urapidil.

Derya Güzel Erdoğan, Ayhan Tanyeli, Mustafa Can Güler, Ersen Eraslan, Selim Çomaklı, Songül Doğanay. Beneficial Effects of Urapidil against Renal Ischemia Reperfusion-Related Renal Injury. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 198-202

Corresponding Author: Ayhan Tanyeli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale