ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma: Two Cases and Review of the Literature [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 451-453 | DOI: 10.14744/scie.2022.80958

Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma: Two Cases and Review of the Literature

Gizem Kat Anıl1, Merve Çaputcu1, Gülşah Acar Yüceant2, Zeynep Erdoğan Çetin2, Burak Dikmen2, Kayhan Başak1
1Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Ear Nose Throat University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

Nasopharyngeal papillary adenocarcinoma (NPAC) is a rare tumor that is usually detected in the nasopharynx. Its etiology has not been clearly elucidated. It is thought to be of surface epithelial origin. Histologically similar to thyriod papillary carcinoma (TPC), the tumor shows a unique expression pattern immunohistochemically and can be differentiated from TPC. Correct diagnosis of this tumor, in which local recurrence and metastasis are not reported with complete surgical treatment, is important for the patient to not receive more than necessary treatment and to maintain the comfort of life. In this article, the clinical, pathological, immunohistochemical and molecular findings of two NPAC cases were shared and attention was drawn to the prognostic feature of the tumor. Although it is a rare tumor, it is important to share two cases seen in our center and to keep in mind the existence of this tumor.

Keywords: Differential diagnosis, immunohistochemistry; nasopharyngeal papillary adenocarcinoma; nasopharynx.

Nazofaringeal Papiller Adenokarsinom: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Gizem Kat Anıl1, Merve Çaputcu1, Gülşah Acar Yüceant2, Zeynep Erdoğan Çetin2, Burak Dikmen2, Kayhan Başak1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Nazofaringeal papiller adenokarsinom (NPAK), genelde nazofarinkste saptanan nadir bir tümördür. Etiyolojisi net olarak aydınlatılamamıştır. Yüzey epitel kaynaklı olduğu düşülmektedir. Histolojik olarak papiller tiroid kanserine (PTK) benzer, immünhistokimyasal olarak karakteristik bir ekspresyon patterni gösterir ve bu sayede PTK’den ayırt edilebilir. Tümörün tam olarak çıkartıldığı cerrahi tedavi sonrası lokal rekürrens ve metastazın bildirilmemektedir. Bu tümörün doğru tanısı, hastanın gereğinden fazla tedavi almaması ve yaşam kalitesini idame ettirebilmesi için önemlidir. Bu makalede iki NPAK vakasının klinik, patolojik, immünhistokimyasal ve moleküler bulguları paylaşılmış ve tümörün prognostik özelliğine dikkat çekilmiştir. Nadir bir tümör olsa da merkezimizde görülen iki olgunun paylaşılması ve bu tümörün varlığının akılda tutulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ayırıcı tanı, immünohistokimya; nazofaringial papiller adenokarsinom; nazofarinks.

Gizem Kat Anıl, Merve Çaputcu, Gülşah Acar Yüceant, Zeynep Erdoğan Çetin, Burak Dikmen, Kayhan Başak. Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma: Two Cases and Review of the Literature. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 451-453

Corresponding Author: Gizem Kat Anıl, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale