ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Neurological Complications Related with COVID-19 [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 26-30 | DOI: 10.14744/scie.2020.78557

Neurological Complications Related with COVID-19

Banu Özen Barut1, İlknur Güçlü Altun2
1Health Sci̇ences Unıvesi̇ty, School Of Medi̇ci̇ne, Department Of Neurology,i̇stanbul, Turkey
2Kartal Dr Lütfü Kırdar Ci̇ty Hospi̇tal, Neurology Department, İstanbul, Turkey

Several neurological complications have been observed with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). The neurological complications related
with COVID-19 infection is explained with different mechanisms such as direct invasion of central nervous system, autoimmune processes and systemic and metabolic complications due to associated critical illness. We discussed the central nervous system and peripheral nervous system related complications of COVID-19 seperately. The most common central nervous system involvement was headache where as the most common periperal nervous system involvement was hyposmia. The neurological manifestations and complications of COVID-19 has been discussed and summarized which will facilitate prompt diagnosis of the virüs manifesting with neurological symptoms.

Keywords: COVID-19, encephalitis, encephalopathy; headache; hyposmia; neurological complications.

COVID-19 ile İlişkili Nörolojik Komplikasyonlar

Banu Özen Barut1, İlknur Güçlü Altun2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Bugüne kadar “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” enfeksiyonu ile ilişkili olarak pek çok nörolojik komplikasyon tanımlanmıştır. COVID-19 ile ilişkili komplikasyonların patogenezi santral sinir sisteminin direkt invazyonu, otoimmün mekanizmalar ve eşlik eden kritik hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan sistemik ve metabolik bozuklukların etkileri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yazıda COVID-19 enfeksiyonunda tanımlanmış nörolojik komplikasyonlar santral ve periferik olarak ikiye ayrılarak sınıflandırılmıştır. En sık görülen santral sinir sistemi ile ilişkili komplikasyon baş ağrısı olarak belirlenmiş, en sık görülen periferik sinir sistemi ile ilişkili komplikasyon ise hiposmi olarak tanımlanmıştır. COVID-19’un nörolojik komplikasyonlarının tanımlanması, bu bulgularla karşımıza çıkabilecek olan COVID-19 enfeksiyonu olgularına hızlı bir şekilde tanı konulmasını kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, COVID-19; ensefalit; ensefalopati; hiposmi; nörolojik komplikasyon.

Banu Özen Barut, İlknur Güçlü Altun. Neurological Complications Related with COVID-19. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 26-30

Corresponding Author: Banu Özen Barut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale