ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Clinical Characteristics and Approach of the COVID-19 Case [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 13-15 | DOI: 10.14744/scie.2020.73645

Clinical Characteristics and Approach of the COVID-19 Case

Sevda Şener Cömert
Department of Pulmonary Medicine, University of Health and Science, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Although fever, cough and dyspnea are the major symptoms of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), caused by Severe Acute Respiratory
Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), it may have different signs and symptoms. COVID-19 has different clinical forms. A broad spectrum
can be seen from asymptomatic cases to acute respiratory distress syndrome and respiratory failure. In this review, clinical findings related
to COVID-19 are explained in the light of current information.

Keywords: Clinical characteristics, COVID-19; symptom.

COVID-19 Olgusunun Klinik Özellikleri ve Yaklaşım

Sevda Şener Cömert
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

“Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”nin neden olduğu, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” hastalığının başlıca semptomları ateş, öksürük, nefes darlığı olmakla birlikte, değişik semptom ve bulguları da olabilir. Hastalık farklı klinik formlarda seyredebilir, asemptomatik olgulardan akut solunum sıkıntısı sendromu ve solunum yetmezliğine kadar geniş bir spektrum görülebilir. Bu derlemede, bugünkü bilgiler ışığında COVID-19 ile ilgili klinik bulgular anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, klinik bulgular; semptom.

Sevda Şener Cömert. Clinical Characteristics and Approach of the COVID-19 Case. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 13-15

Corresponding Author: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale