ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science NMO Spectrum Disorder or Mass? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-65982 | DOI: 10.14744/scie.2021.65982

NMO Spectrum Disorder or Mass?

Nesibe Yıldız Akbulut1, Ahmet kasim kilic1, DİLEK YAVUZER2, tufan hicdonmez3, Banu Özen Barut1
1Department Of Neurology, Sbu Kartal Dr.lutfi Kirdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Sbu Kartal Dr.lutfi Kirdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Sbu Kartal Dr.lutfi Kirdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Longitudinally extensive transverse myelitis (LETM) generally present a destructive clinical syndrome which has come into focus for its association with neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD). In clinical practice, both LETM and NMO have a close relation so they thought to be synonymous with each other. Other causes of LETM are infective, neoplastic and connective tissue disorders. Similar symptoms and even similar CSF abnormalities can cause difficulties in differential diagnosis. In suspicious cases, beside more detailed history, tight observation of clinical progress and follow-up MRI, pathological evaluation can be helpful to certain diagnosis.

Keywords: nmo, spinal mass, demyelinization, glial tumor

NMO mu kitle mi?

Nesibe Yıldız Akbulut1, Ahmet kasim kilic1, DİLEK YAVUZER2, tufan hicdonmez3, Banu Özen Barut1
1Sbu Dr.lutfi Kirdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sbu Dr.lutfi Kirdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Sbu Dr.lutfi Kirdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Longitudinal yayılan transverse miyelit, genellikle Nöromyelitis Optika Spektrum Hastalıkları ile ilişkili ağır bir kinik sendrom olarak ortaya çıkar. Ancak etiolojide otoimmün nedenler yanında enfektif, neoplastik ve bağ doku hastalıkları ile ilişkili süreçler bulunabililr. Benzer semptomlar ve BOS bulguları ayırıcı tanıda zorluğa sebep olabilir. Şüphe durumunda; ayrıntılı öykü, yakın klinik ve görüntüleme yanında patolojik değerlendirme doğru tanıya ulaşmada yönlendirici olabililr.

Anahtar Kelimeler: nmo, spinal kitle, demiyelinizan, glial tumorCorresponding Author: Nesibe Yıldız Akbulut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale