ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Composite Mantle Cell Lymphoma and EBV Positive Classical Hodgkin Lymphoma: A Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 209-213 | DOI: 10.14744/scie.2022.64497

Composite Mantle Cell Lymphoma and EBV Positive Classical Hodgkin Lymphoma: A Case Report

Nagehan Özdemir Barışık1, Hakan Öztürkçü1, Güven Yılmaz2, Sevinç Hallaç Keser1, Aylin Ege Gül1, Cem Cahit Barışık3
1Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Hematology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Radiology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Composite lymphomas are two different lymphomas existing in the same location, synchronously. In the literature, composite lymphomas developed from different clones are rarely found as case reports. The coexistence of mantle cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma (HL) is very uncommon. The case we present was a 53-year-old male patient with a lymphocyte-rich HL in the left inguinal lymph node biopsy and a mantle cell lymphoma in the bone marrow. The diagnosis was composite lymphoma (mantle cell lymphoma + lymphocyte-rich HL) in the re-evaluation of the lymph node biopsy. Our case shows composite lymphoma developing from two separate clones (EBV positive classical HL and mantle cell lymphoma) in the lymph node and mantle cell lymphoma in the spleen and bone marrow. This case was presented and discussed because of its rarity and misleading morphology and because it is the youngest biclonal composite lymphoma with the longest survival.

Keywords: Clonality, composite lymphoma; Hodgkin lymphoma; mantle cell lymphoma.

Kompozit Mantle Hücreli Lenfoma ve EBV Pozitif Klasik Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu

Nagehan Özdemir Barışık1, Hakan Öztürkçü1, Güven Yılmaz2, Sevinç Hallaç Keser1, Aylin Ege Gül1, Cem Cahit Barışık3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği İstanbul
3Medipol Üniversitesi Radyoloji Bölümü İstanbul

Kompozit lenfomalar iki farklı lenfomanın aynı anda tek lokalizasyonda bulunmasıdır. Literatürde farklı klonlardan gelişmiş kompozit lenfomalar nadir olup olgu sunumu şeklindedir. Mantle hücreli lenfoma ve Klasik Hodgkin lenfoma (HL) birlikteliği çok nadir bildirilmiştir. Olgumuz 53 yaşında erkek hastadır. Sol kasığındaki lenf nodu biyopsisinde lenfositten zengin Hodgkin lenfoma, kemik iliğinde mantle hücreli lenfoma saptanmıştır. Lenf nodunun tekrar değerlendirilmesinde kompozit lenfoma (mantle hüceli lenfoma+ lenfositten zengin Hodgkin lenfoma) tanısı almıştır. Olgumuz lenf nodunda iki ayrı klondan gelişim gösteren kompozit lenfoma (EBV pozitif klasik HL ve mantle hücreli lenfoma), dalak ve kemik iliğinde ise mantle hücreli lenfoma tutulumu göstermektedir. Literatürde çok nadir olması yanıltıcı morfolojiye sahip olması, en genç ve en uzun sağ kalım gösteren biklonal kompozit lenfoma olması nedeniyle olgumuzu literatür bilgileri ışığında sunduk.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, klonalite; kompozit lenfoma; mantle hücreli lenfoma.

Nagehan Özdemir Barışık, Hakan Öztürkçü, Güven Yılmaz, Sevinç Hallaç Keser, Aylin Ege Gül, Cem Cahit Barışık. Composite Mantle Cell Lymphoma and EBV Positive Classical Hodgkin Lymphoma: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 209-213

Corresponding Author: Nagehan Özdemir Barışık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale